Den administrative organisasjonsmodellen i Tromsø kommune gir den enkelte skole, barnehage, sykehjem osv. stor frihet til å finne løsninger innenfor gitte rammer.

Organisasjonen er delt inn i fire ledernivå:

  • Administrasjonssjef
  • Avdelinger med avdelingsdirektører, staber med stabssjefer
  • Seksjoner med seksjonsledere
  • Enheter med enhetsledere

Alle enheter og tjenester er underlagt Administrasjonssjefen. Hver avdeling har en avdelingsdirektør som har det administrative ansvaret for avdelingen og enhetene som ligger under den. Avdelingsdirektøren har personalansvar for enhetslederne underlagt sin avdeling.

Enheter, seksjoner og fagområder


Visjon
Les mer om vår visjon, verdier og hva vi forventer av våre ledere og ansatte i Tromsø kommunes arbeidsgiverstrategi.

Nøkkeltall og fakta om Tromsø kommune finner du her

Organisasjonskart