Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Otium bo- og velferdssenter

Slik blir utsikten fra Kulta mot Ishavskatedralen. Illustrasjon: HRTB Arkitekter
Slik blir utsikten fra Kulta mot Ishavskatedralen. Illustrasjon: HRTB Arkitekter
Slik vil byggene se ut mot Tromsøbrua. Illustrasjon: HRTB Arkitekter
Slik vil byggene se ut mot Tromsøbrua. Illustrasjon: HRTB Arkitekter
Her ser du hvordan byggene plasseres på tomta. Illustrasjon: HRTB Arkitekter
Her ser du hvordan byggene plasseres på tomta. Illustrasjon: HRTB Arkitekter
Her vises nye Otium, med usikt opp mot Ishavskatedralen. Illustrasjon: HRTB
Her vises nye Otium, med usikt opp mot Ishavskatedralen. Illustrasjon: HRTB
Oversikt
Oversikt

Om prosjektet

Otium skal innby til å være et treffpunkt for mennesker i alle aldre, og besøkende av omkringliggende aktører slik som Kulta og miljøet rundt Ishavskatedralen.

Otium bo- og velferdssenter skal inneholde 137 boenheter, tjenestebase med garasjeanlegg for tjenestebiler, dagsenter, seniorsenter, kafé og møteromfasiliteter mm. Bygningsmassen vil være på om lag 15 500 m2. I tillegg kommer uteareal og veganlegg.

De 137 boenhetene er umiddelbart ikke nye frie plasser, da Kroken sykehjem skal gjennom en ombyggingsfase. Dette tilsier at ca. 75 beboere i byggefasen skal tilbys plasser på Otium. 

Innenfor området skal det tilrettelegges for økt aktivitetstilbud i form av offentlig tilgjengelige tjenester. Dette vil eventuelt komme i byggetrinn to. Aktuelle funksjoner kan være: Familiens hus, legesenter, lærings- og mestringssenter, frisklivssentral, bibliotekfilial eller flerbruksrom.

Vil du vite mer? Her kan du se presentasjonen fra åpent informasjonsmøte 16. mars 2016.

Hva skjer når?

Forprosjektet var ferdig i juli 2015 og byggearbeidet startet i 2016. Planlagt overtakelse av bygget er 12. mars 2018. Jobben med innflytting i senteret, og oppbygging av de aktiviteter og tilbud som skal være der, er organisert i et eget prosjekt med egen prosjektleder. Lisbeth Remlo er nå i gang med planlegging av de aktivitetene som er nødvendig for at prosessen skal gå så smidig som mulig.

Pr. mai 2017 er det satt følgende milepæler:
•        Avklaring av pasientgrupper fordelt på avdelinger mai 2017
•        Innplassering av avdelingsledere mai 2017
•        Innplassering av ansatte høst 2017
•        Oppstart rekruttering av nyansatte høst 2017
•        Innflytting hjemmetjeneste/ oppfølgingstjeneste og andre kontorfunksjoner mai 2018
•        Overflytting av pasienter august/ september 2018
 

Har du spørsmål?

Fant du ikke det du lurte på? 
 
For overordnete spørsmål til prosjektet:
Prosjektleder Karin Rendal, karin.rendahl@tromso.kommune.no, telefon 900 78 034
Prosjektleder Torfinn Bobakk, torfinn.bobakk@wspgroup.no, telefon 916 80 940
 
Spørsmål om det som skjer på anleggsplassen kan stilles til Econor ved kristian.ulriksen@econoras.no, telefon 934 40 819

Spørsmål om innhold og flytteprosjektet stilles til prosjektleder Lisbeth Remlo, lisbeth.remlo@tromso.kommune.no, telefon 906 64977
 

Les også:

Skriv ut Skriv ut |
Del denne side: