Det er ofte de pårørende som observerer de første symptomene og blir konfrontert med den enkeltes angst og usikkerhet. Å være familieomsorgsgiver for en person med demenssykdom, kan være krevende. Helse og omsorgstjenestens samarbeid med pårørende er grunnleggende, for å kunne skape kvalitativt gode tjenestetilbud til den som har fått en demenssykdom, og for pårørende.

For å imøtekomme behovet for kunnskap hos pårørende, og etter intensjonene i Demensplan 2020, arrangeres det Pårørendeskole for pårørende til personer med demens hver høst i Tromsø. Pårørendeskolen avholdes 6 onsdager på rad, fra kl. 18 - 20.30, og vil være delt inn i både faglig undervisning og gruppesamtaler. Oppstart i 2017 er onsdag den 4. oktober. Les mer om kurset i denne PDF-brosjyren.

Som en oppfølging til Pårørendeskolen, vil det bli arrangert samtalegrupper en gang pr. måned, over 5 måneder. Oppstart siste onsdag i januar hvert år. Mer om det kan du lese i denne brosjyren.
 

Unge som pårørende

Å oppleve at mor eller far får en demensdiagnose vil ofte innebære bekymringer for fremtiden og gi økte omsorgsoppgaver for barna. Det kan bli vanskelig å møte krav til skolegang og ha tid til å være ung. Mange isolerer seg, kan oppleve skyld og ha dårlig samvittighet.

Tid til å være ung? er et landsdekkende helgetilbud for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år. For mer om tilbudet, se folder nede på siden.

For barn som er under 18 år og har en mamma eller pappa med demens, arrangeres sommerleir på Tjøme. Se folder nede på siden.

Spørsmål?
Dersom du har spørsmål, eller har behov for samtale, råd, veiledning, osv., kan demenskoordinator kontaktes hele året.
Demenskoordinator Hilde Fryberg Eilertsen, mobil: 400 31 810. Se hovedsiden om Demens for mer info.