Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Byutvikling

Park og veg

Sykling Borgtun skole.jpg

Park og veg forvalter kommunens veger, fortau, gang- og sykkelveger, bruer, distriktskaier, fiskerihavner, parker, friområder, lekeplasser, byrom, turstier og friluftsområder. Vi investerer i nye prosjekt og ivaretar det som allerede eksisterer.

Grøntområder, lekeareal og skolegårder
Park og veg forvalter og planlegger kommunale parker og friområder, lekeplasser og byrom; samt turstier og friluftsområder i hele kommunen. Parker og byrom i sentrum strekker seg fra Muséparken i sør til Skriverplassen i nord, i alt 15 - 20 uterom av forskjellig karakter. Benkene i Kirkeparken og på Stortorget er populære oppholdsplasser og lekelandskapet på Strandtorget synes å fenge den oppvoksende generasjon. På Stortorget er det et stadig variert tilbud av salgsboder. Det er Bydrift drifter parkanleggene i Tromsø.

Veger, bruer og kaier
Park og veg forvalter kommunens veger, fortau, gang- og sykkelveger, bruer, distriktskaier og fiskerihavner. Vi investerer i nye prosjekt og ivaretar det som allerede eksisterer. Tromsø kommune forvalter ca 430 km asfaltert veg som krever stor innsats med vedlikehold og vinterdrift.  Vårt ansvar innebefatter prosjektledelse og forvaltning innen et bredt fagfelt. I tett samarbeid med bl.a. Bydrift, Vann og avløp, strømleverandører, kabelselskap og innleide entreprenører jobber vi utrettelig med forbedring av infrastrukturen for innbyggere, offentlige institusjoner og næringsliv. I vårt arbeid har vi fokus på blant annet trafikksikkerhet, skred – og flomsikring og oppfølging av private utbyggere.

Torg, salg og arrangement
Torg, plasser og gater i sentrum brukes av byens befolkning og næringsliv til ulike aktiviteter, arrangementer og sosial aktivitet. Leie/ bruk av torg plass på Stortorget eller Strandtorget - se Bydrift (torg, salg og arrangement). For større arrangement som er i kommunale gater, torg, plasser eller parker; ta kontakt med Gjert-Henrik Vedeler pr epost eller telefon 480 49 948.

Fiberutbyggingen i Tromsø
Les mer om fiberutbyggingen i Tromsø kommune.

Les også:

Skriv ut Skriv ut |
Del denne side: