Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Parker og friluftsområder

Park og veg forvalter og planlegger kommunale parker og friområder, lekeplasser, byrom samt turstier og friluftsområder i hele kommunen.

Medarbeidere som arbeider med park og friluft
Håkon Waage Gjertsen, fagleder Park og veg, telefon 481 51 765
Tobias Hubscher (prosjektering, prosjektledelse), telefon 901 10 958
Henrik Romsaas (prosjektleder Tromsømarka), telefon 992 52 495
Henriette Robertsen (friluftsområder), telefon 907 13 686

E-postadresse: postmottak@tromso.kommune.no

Parker og byrom i sentrum strekker seg fra Muséparken i sør til Skriverplassen i nord, i alt 15 - 20 uterom av forskjellig karakter. Benkene i Kirkeparken og på Stortorget er populære oppholdsplasser og lekelandskapet på Strandtorget synes å fenge den oppvoksende generasjon. På Stortorget er det et stadig variert tilbud av salgsboder, der "alt" kan kjøpes, fra torsketunger til reinhorn.

Driftsansvaret for parkanleggene er underlagt Bydrift

Park og veg (Byutvikling) har følgende hovedoppgaver:

Torg og plasser

I Sentrumsplanen er utvikling av de viktigste byrom i sentrum prioritert. Torg og plasser i sentrum brukes av byens befolkning til arrangementer og sosial aktivitet, men til tross for gode naturlige kvaliteter er det behov for kvalitetshevinger. Strandtorget er et flerbrukstorg med fokus på aktiviteter for barn.

Hvis du ønsker torgplass, se Torg, salg og arrangement.

Planlegger du et større arrangement på torg, plasser eller i parker, må du sende søknad til Utbyggingstjenesten.

Parker og grøntanlegg

I en by under utvikling og fortetting er parkområdene under press. Samspillet mellom uterom og bygninger er ikke alltid viet den oppmerksomhet det burde få. Park og veg (Byutvikling) ønsker å få laget en helhetlig plan for byens parker. Inntil denne er på plass blir det gjort mindre kvalitetsforbedringer.

Lekeplasser

Park og veg (Byutvikling) forvalter nærmere 80 kommunale lekeplasser rundt om i byen. Det arbeides kontinuerlig for å bedre standarden. Et viktig moment er å sørge for at sikkerheten på lekeplassene er på topp etter gjeldende forskrift og standard. I noen tilfeller har velforeninger gått inn med en innsats og fått tilskudd fra kommunale og statlige midler. Det er en målsetting å prioritere minst én lekeplass for total renovering hvert år.

Turveier, friluft og utfart

I Tromsø kommune er det unike muligheter for friluftsliv. Løypene, turvegene og atkomst til de ulike turområdene er viktig del av kommunens grønnstruktur. Standarden har stor betydning for folks muligheter til bevegelser i et ellers urbant landskap. Det er store behov for tilrettelegging og kvalitetsheving av dagens friluftsliv i kommunen. Mindre oppgraderinger gjøres etter hvert som behovene melder seg. Høsten 2011 startet prosjekt Tromsømarka som vil innebære en kraftig standardheving på løypenett og utstyr i de grønne områdene på toppen av øya.

Skoler og barnehager

Parkgruppa har ansvaret for skolenes og barnehagenes uteområder. Oppgradering av utstyr for å oppfylle krav til barnas sikkerhet, står høyest på prioriteringslista. I samarbeid med enhetene prioriteres tiltak i barnehagenes og skolenes uterom etter behov, og så langt midlene strekker til. Parkgruppa bidrar aktivt med å kvalitetssikre uterom i nye barnehager og skoler.
Skriv ut Skriv ut |
Del denne side: