Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Parker og plasser

Opp igjennom historien har byrommene i byen myldret med mennesker og funksjoner. Livet i byens rom var før en integrert og helt nødvendig del av samfunnets funksjon.

I de seneste årtier har byens offentlige byrom i stadig større omfang blitt tatt i bruk for rekreasjon, kulturelle begivenheter og idrettsarrangement. Ved planlegging og opparbeiding av byrommene må det derfor tas hensyn til de mange ulike aktiviteter, som man ønsker skal finne sted.

Generelt har flere av byens parker og plasser lav kvalitet på opparbeidingen. Park og veg (Byutvikling) arbeider med å heve kvaliteten suksessivt på sentrale uterom og tar utgangspunkt i de prioriteringer som ble gitt i Sentrumsplanen 2007.

Rambergan

Parken på toppen av St. Hanshaugen er oppgradert etter bygging av fortau på Dramsvegen. 

Richard Withs plass

Plassen ble ombygget i forbindelse med nybygget ved Saga Hotell. Løsningen som ble valgt var en midlertidig utførelse og planen er å myke opp asfaltområdet vegetasjon, benker og belegg. Arbeidet ble utført høsten 2014.

Ishavskatedralen

Det skal lages en parkplan for området med bl.a. avklaring av plassering statue av Anton Jacobsen. Planen lages i samarbeid med initiativtakerne og Sweco som prosjekterende. Planen samstemmes med områdeplan og regulering for Otium.

Øvrige uterom

Flere andre uterom i sentrum er aktuelle for tiltak men må avvente kapasitet og finansiering. Det gjelder f.eks.:
- Ytterligere oppgradering av Strandtorget
- Oppgradering av Jaklins plass
- Forlengelse av gågata fram til Kirkegata, sammen med oppgradering av deler av Kirkeparken.

Les også:

Skriv ut Skriv ut |
Del denne side: