Tromsø kommunale pensjonskasse ble opprettet 1. oktober 2014. I tillegg til folketrygden, har Tromsø kommune en ytelsesbasert, offentlig pensjonsordning for sine ansatte. 

Vilkårene er i tråd med KS Hovedtariffavtale med tilhørende vedtekter for tjenestepensjonsordning.
Følgende dokument, utarbeidet av vår samarbeidspartner Storebrand Pensjonstjenester, gir en god oversikt over dine ytelser: informasjon om pensjonsordningen.

Kontaktinformasjon

Telefon: 77 79 22 22
E-post: pensjonskassen@tromso.kommune.no
Adresse: Tromsø kommunale pensjonskasse
C/O Storebrand Pensjonstjenester AS
Postboks 455
1327 Lysaker

Organisasjonsnummer 814 115 232

Hvem omfattes?

Kommunens nåværende og tidligere ansatte, samt pensjonister og tillitsvalgte som er tilsluttet hovedpensjonsordningen er tilknyttet pensjonskassen.

Unntaket gjelder lærere og undervisningspersonell som er tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK) og sykepleiere som er tilknyttet KLP Forsikring. Tromsø parkering AS tilknyttes ordningen fra 1. oktober 2014 og Tromsø Havn KF fra 1. januar 2015.

Se også pensjonskassens vedtekter.
 

Hvordan er pensjonskassen organisert?

Tromsø kommunale pensjonskasse er en selveiende juridisk enhet. Den har egen regnskapsføring, selskapsvedtekter og eget styre og står under tilsyn av Finanstilsynet.

Tromsø kommunale pensjonskasse har inngått avtale med Storebrand Pensjonstjenester AS som leverer alle drifts- og administrasjonstjenester til pensjonskassen, mens Storebrand Asset Management AS har ansvar for å levere tjenester knyttet til kapitalforvaltning og investeringsrådgivning.

Pensjonskassens styre
Oddmund Aasen, Wenche Øveraas, Rolleiv Lind, Bjørn Gunnar Jørgensen, Ellen Øseth, Bjørn Willumsen og Fred Magne Johansen.

Daglig leder for pensjonskassen er Erling Høyer-Pettersen, han har kontor 4E25 på Rådhuset, og telefonnummer 928 12 483.