Tromsø kommunale pensjonskasse ble opprettet 1. oktober 2014. I tillegg til folketrygden, har Tromsø kommune en ytelsesbasert, offentlig pensjonsordning for sine ansatte. 

Vilkårene er i tråd med KS Hovedtariffavtale med tilhørende vedtekter for tjenestepensjonsordning.
Følgende dokument, utarbeidet av vår samarbeidspartner Storebrand Pensjonstjenester, gir en god oversikt over dine ytelser: informasjon om pensjonsordningen.

Hvem omfattes?

Kommunens nåværende og tidligere ansatte, samt pensjonister og tillitsvalgte som er tilsluttet hovedpensjonsordningen er tilknyttet pensjonskassen.

Unntaket gjelder lærere og undervisningspersonell som er tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK) og sykepleiere som er tilknyttet KLP Forsikring. Tromsø parkering AS tilknyttes ordningen fra 1. oktober 2014 og Tromsø Havn KF fra 1. januar 2015.

Se også pensjonskassens vedtekter.
 

Kontaktinformasjon

For personlig rådgivning i forbindelse med uttak av pensjon:
Pensjonsrådgiver Are Mikalsen har kontor i 2. etasje på Rådhuset. Hvis du vurderer å gå av med pensjon, og ønsker økonomisk rådgivning, anbefaler vi et møte med Are.
Telefon: 934 03 484
E-post: are.mikalsen@tromso.kommune.no

Informasjon vedrørende pågående saksbehandling:
Telefon: 77 79 22 22
E-post: pensjonskassen@tromso.kommune.no
Adresse: Tromsø kommunale pensjonskasse
C/O Storebrand Pensjonstjenester AS
Postboks 455
1327 Lysaker

Øvrige henvendelser:
Daglig leder Erling Høyer-Pettersen
Telefon: 928 12 483
E-post: erling.hoyer-pettersen@tromso.kommune.no

Hvordan er pensjonskassen organisert?

Tromsø kommunale pensjonskasse er en selveiende juridisk enhet. Den har egen regnskapsføring, selskapsvedtekter og eget styre og står under tilsyn av Finanstilsynet.

Tromsø kommunale pensjonskasse har inngått avtale med Storebrand Pensjonstjenester AS som leverer drifts- og administrasjonstjenester til pensjonskassen. Pensjonskassen har inngått avtale med Gabler Investment Consulting om rådgivning knyttet til investeringsstrategi og valg av plasseringsprodukter. Storebrand Asset Management AS er hovedforvalter; de forvalter mesteparten av pensjonskassens midler og ivaretar porteføljerapportering og compliance.

Pensjonskassen har valgt PWC som sin revisor.

Pensjonskassens styre
Oddmund Aasen, Wenche Øveraas, Rolleiv Lind, Bjørn-Gunnar Jørgensen, Ellen Øseth, Carl Sverre Hjembo og Fred Magne Johansen.

Daglig leder for pensjonskassen er Erling Høyer-Pettersen, han har kontor 4E25 på Rådhuset, og telefonnummer 928 12 483.

Pensjonskassens organisasjonsnummer er 814 115 232

Medlemsfordeler på lån og forsikring

Tromsø kommunale pensjonskasse er medlem av Pensjonskasseforeningen. Foreningen har inngått avtale med Storebrand om særskilte betingelser på lån og forsikring for rettighetshavere i pensjonskasser som er medlem av foreningen.

Klikk på følgende lenke for mer informasjon (ekstern side): https://www.storebrand.no/privat/partner/pensjonskasseforeningen

Merk at avtaler som inngås på denne ordningen er et forhold mellom medlemmet og Storebrand. Tromsø kommunale pensjonskasse fraskriver seg ethvert ansvar ved tvister e.l. Videre påpekes det at denne informasjonen kun er ment som en orientering til medlemmene av pensjonskassen, og skal ikke oppfattes som en anbefaling. Pensjonskassen kan ikke garantere at tilbudene er markedsledende.