Tromsø kommunale pensjonskasse ble opprettet 1. oktober 2014. I tillegg til folketrygden, har Tromsø kommune en ytelsesbasert, offentlig pensjonsordning for sine ansatte.

Ønsker du å se hvilke opplysninger vi har registrert på deg? Vennligst besøk vår medlemsportal.

Vilkårene er i tråd med KS Hovedtariffavtale med tilhørende vedtekter for tjenestepensjonsordning.
Følgende dokument, utarbeidet av vår samarbeidspartner Storebrand Pensjonstjenester, gir en god oversikt over dine ytelser - se informasjon om pensjonsordningen.

Hvem omfattes?

Kommunens nåværende og tidligere ansatte, samt pensjonister og tillitsvalgte som er tilsluttet hovedpensjonsordningen er medlemmer av pensjonskassen. Unntaket er lærere og undervisningspersonell som er tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK) og sykepleiere som er tilknyttet KLP Forsikring. I tillegg er Tromsø Parkering AS, Tromsø Havn KF, Remiks-konsernet og Tromsø kirkelige fellesråd tilknyttet pensjonskassen.

Ønsker du å se hvilke opplysninger vi har registrert på deg? Vennligst besøk vår medlemsportal.

Se også pensjonskassens vedtekter.

Kontaktinformasjon

Ønsker du å se hvilke opplysninger vi har registrert på deg? Vennligst besøk vår medlemsportal.

For personlig rådgivning i forbindelse med uttak av pensjon
Hvis du vurderer å gå av med pensjon, og ønsker økonomisk rådgivning, ta kontakt med pensjonsrådgiver Are Mikalsen.
Telefon: 934 03 484
E-post: are.mikalsen@tromso.kommune.no

Informasjon vedrørende pågående saksbehandling
Telefon: 77 79 22 22
E-post: pensjonskassen@tromso.kommune.no
Adresse: Tromsø kommunale pensjonskasse, C/O Storebrand Pensjonstjenester AS, Postboks 455, 1327 Lysaker

Øvrige henvendelser
Daglig leder Erling Høyer-Pettersen
Telefon: 928 12 483
E-post: erling.hoyer-pettersen@tromso.kommune.no

Hvordan er pensjonskassen organisert?

Tromsø kommunale pensjonskasse er en selveiende juridisk enhet. Den har egen regnskapsføring, selskapsvedtekter og eget styre og står under tilsyn av Finanstilsynet.

Tromsø kommunale pensjonskasse har inngått avtale med Storebrand Pensjonstjenester AS som leverer drifts- og administrasjonstjenester til pensjonskassen. Pensjonskassen har inngått avtale med Gabler Investment Consulting om rådgivning knyttet til investeringsstrategi og valg av plasseringsprodukter. Storebrand Asset Management AS er hovedforvalter; de forvalter mesteparten av pensjonskassens midler og ivaretar porteføljerapportering og compliance.

Pensjonskassen har valgt PWC som sin revisor.

Pensjonskassens styre
Oddmund Aasen, Wenche Øveraas, Rolleiv Lind, Bjørn-Gunnar Jørgensen, Ellen Øseth, Carl Sverre Hjembo og Fred Magne Johansen.

Daglig leder for pensjonskassen er Erling Høyer-Pettersen, han har kontor 4E25 på Rådhuset, og telefonnummer 928 12 483.

Pensjonskassens organisasjonsnummer er 814 115 232

Medlemsfordeler på lån og forsikring

Tromsø kommunale pensjonskasse er medlem av Pensjonskasseforeningen. Foreningen har inngått avtale med Storebrand om særskilte betingelser på lån og forsikring for rettighetshavere i pensjonskasser som er medlem av foreningen. Les mere her 

Merk at avtaler som inngås på denne ordningen er et forhold mellom medlemmet og Storebrand. Tromsø kommunale pensjonskasse fraskriver seg ethvert ansvar ved tvister e.l. Videre påpekes det at denne informasjonen kun er ment som en orientering til medlemmene av pensjonskassen, og skal ikke oppfattes som en anbefaling. Pensjonskassen kan ikke garantere at tilbudene er markedsledende.