Leder: Siv Jenssen
Telefon: 958 80 811
E-post: siv.jenssen@tromso.kommune.no

Postadresse: Personaltjenesten, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø
Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusgata 2, 9299 Tromsø

Ansatte

Behandling av lønn fordelt etter fødselsdato

Anne-Torill Bekkeli, 909 63 714
E-post: anne.torill.bekkeli@tromso.kommune.no
Behandler fødselsdatoer fra 1 til og med 7.

Hanne Hagerup, 948 02 136
E-post: hanne.hagerup@tromso.kommune.no
Behandler fødselsdatoer fra 8 til og med 13.

Anette Antonsen, 909 63 492   
E-post: anette.antonsen@tromso.kommune.no
Fagleder lønn.

Janne Idstrøm, 902 90 378
E-post: janne.idstrom@tromso.kommune.no
Behandler fødselsdatoer fra 14 til og med 20.

Siv Olsen, 482 14 593
E-post: Siv.Olsen2@tromso.kommune.no
Behandler fødselsdatoer fra 21 til og med 26.

Anne Weien, 909 82 790
E-post: anne.m.weien@tromso.kommune.no
Behandler fødselsdatoer fra 27 til og med 31.
 
Magne Lundvoll, 908 71 713
E-post: magne.lundvoll@tromso.kommune.no
Rådgiver lønn.

Lønns- og personalsystemer

Kristin Lykseth, 971 56 130
E-post: kristin.lykseth@tromso.kommune.no
Systemansvarlig for lønns- og personalsystemet Visma Enterprise HRM og tidsregistreringssystemet Win Tid.

Espen Haukås, 957 68 430
E-post: espen.haukas@tromso.kommune.no
Brukerstøtte for lønns- og personalsystemet Visma Enterprise HRM og tidsregistreringssystemet Win Tid.

Sykefravær IA-arbeid

Rune Birkelid, 900 65 313
E-post: rune.birkelid@tromso.kommune.no
Sykefraværsstatistikk/ SSB-statistikk

Øyvind Borch Moe, 971 64 529
Oyvind.Borch.Mo@tromso.kommune.no
Råd og veiledning vedr. oppfølging av sykemeldte. Saksbehandling vedr. IA-avtalen

Sykelønnsteamet

Grethe Knudsen, 902 03 839
E-post: grethe.knudsen@tromso.kommune.no
Saksbehandling av sykemeldinger og foreldrepengerefusjoner m.v.
Behandler fødselsdatoer fra og med 1. til og med 10.

Rita Jenssen, 77 79 04 12
E-post: rita.jenssen@tromso.kommune.no
Saksbehandling av sykemeldinger og foreldrepengerefusjoner m.v.
Behandler fødselsdatoer fra og med 11. til og med 20.

Inger Sandbukt, 948 16 232
E-post: inger.sandbukt@tromso.kommune.no
Saksbehandling av sykemeldinger og foreldrepengerefusjoner m.v.
Behandler fødselsdatoer fra og med 21 til og med 25.

Ann-Sølvi Wang, 948 02 601
E-post: ann.solvi.wang@tromso.kommune.no
Saksbehandling av sykemeldinger og foreldrepengerefusjoner m.v.
Behandler fødselsdatoer fra og med 26 til og med 31.

Råd og veiledning ved omstilling

Siv Jenssen, 958 80 811
E-post: siv.jenssen@tromso.kommuen.no

Råd og veiledning til medarbeidere og deres enhets-/tjenesteledere ved omstilling. Koordineringsansvar når omstilling berører flere enheter. Planleggig av gjennomføring av omstillingsprosesser. Utøvende ansvar for stillingsbanken. Råd og veiledning innenfor psykososialt arbeidsmiljø. Utrednings- og utviklingsarbeid.

KF infoserie

KF infoserie er et nettbasert informasjonssystem som inneholder lov- og avtaleverk, sentrale retningslinjer og KS' personalhåndbok. Serien dekker ulike forvaltnings- og tjenesteområder. Innholdet utvikles og oppdateres fortløpende. For å få tilgang til infoserien må en melde fra til den ansvarlige for infoserien i Tromsø kommune.

Om Personaltjenesten

Personaltjenesten har ansvar for saksbehandling, råd- og veiledning overfor avdelingene og enhetene. Personaltjenestens hovedarbeidsområder: Omstilling, arbeidsmiljøutvikling, sykefravær/ IA-arbeid, personaladministrasjon/ lov- og avtaleverk, lønn, sykelønn, lov- og avtaleverk, systemansvar, Fagopplæring (lærlinger).