- De russiske barnehagene er typiske temabarnehager. De har gjerne spesialisert seg innenfor teater, dans eller en annen kunstart. Andre har fokus på økologi, forklarer Yuriy.


Tromsø kommune er i tre uker vertskap for Yuriy som en del av Presidentprogrammet 2005. Han bor i Apatity på Kolahalvøya. Forut for hospiteringen har Yuriy deltatt på seminar i Oslo for å bli bedre kjent med det norske samfunn og betydningen av de forskjellige forvaltningsnivåene og lokaldemokratiet. Yuriy ønsket selv å besøke en barnehage.


- Barna er fremtiden. Barnehagen er starten på samfunnsutdanningen. Dette ville jeg lære mer om, sier Yuriy, som selv har en datter på seks med fire år bak seg i barnehagen.


Det siste året i en russisk barnehage – når ungene fyller seks år - er todelt. Halve dagen er viet til skolefag og resten av dagen er det lek og typiske barnehageaktiviteter.


- Vi har like mange voksne per barn som dere har – 4 voksne på 20 unger. Men det kan virke som at vi har et strammere program i våre barnehager og er mer spesialisert i tema, sier Yuriy.


Det er ikke uvanlig i en russisk barnehage at det er ansatt egen musikkinstruktør og danselærer. I tillegg er det eget kjøkkenpersonale og en sykepleier. Barnehagene har også basseng.


- Det som ikke er så bra, er at det som oftest bare er kvinner som er ansatt i de russiske barnehagene og de er lavtlønnete. De tjener som oftest ikke mer enn en tredjedel av det en industriarbeider tjener, sier Yuriy.


De russiske barnehagene er åpen fra kl 06.00 til 18.00. Det finnes også døgnåpne barnehager. I de store byene er det dessuten noen private barnehager hvor man betaler selv.


- Systemet med gratis barnehageplass til alle stammer fra kommunismen, avslutter Yuriy.

Pedagogisk veileder i Trollbakken barnehage Mette Nyrud ser mange fellestrekk mellom norske og russiske barnehager.

- Barnehagene har mye felles i måten de drives på - for eksempel i forhold til pedagogikk og syn på barn og barndom, sier Mette.Foran fv: Sara (3), Kristine (5) og Benedicte (4), Bak: Pedagogisk leder Mette Nyrud og Yuiry Vinogradov. Yuiry i samspill med barn i Trollbakken barnehage: Fv Julian (4), Kristoffer (5) og Kristine (5). Høy Helly Hansen faktor i Trollbakken barnehage i høst: Fv Sara (3), Mette Nyrud og Kristine (5).