Politisk sekretariat kvalitetssikrer saker som skal til politisk behandling. Sekretariat for formannskapet, komiteer, kommunestyret, klageutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede.

Juridisk rådgivning knyttet til gjennomføring av møter i politiske råd og utvalg. Vi gir også lederstøtte, samt juridisk bistand i forhold til offentlighetsloven (innsynsbegjæringer), kommunelov, forvaltningslov (habilitet) og reglementer/fullmakter samt regelverk knyttet til saksbehandling i folkevalgte organer. Sekretariatet har også juridisk rådgivning for Avdeling for oppvekst og utdanning, Avdeling for helse og omsorg og Servicetorget (skjenkesaker). 

Fagleder: Gry Caroline Dons
Telefon: 924 22 045

Møtesekretærer

Berith Myrland
Telefon: 909 28 538

Kim Rainer Eriksen
Telefon: 980 89 805

Vibeke Sivertsen
Telefon: 906 04 259
 
Juridisk rådgivning 

Gry Caroline Dons
Telefon: 924 22 045
 
Mari Enoksen Hult
Telefon: 917 03 701

Per Limstrand
Telefon: 951 44 930