Sekretariat for formannskapet, komiteer, kommunestyret, klageutvalget, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede.

Møtesekretærer

Berith Myrland
Telefon: 909 28 538
berith.myrland@tromso.kommune.no

Kim Rainer Eriksen
Telefon: 980 89 805
kim.rainer.eriksen@tromso.kommune.no

Kirsti Haavold
Telefon: 950 61 670
kirsti.haavold@tromso.kommune.no