Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i barnehage og grunnskole.

PPT utreder enkeltbarns behov og gir råd og veiledning til foreldre, barnehage, skole og andre samarbeidspartnere. PPT bidrar med kompetanseheving i barnehage og skole gjennom ressursteam, kurs og konsultasjoner til de ansatte.

Telefon: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 00 01
E-post: ppt@tromso.kommune.no

Enhetsleder: Marit Stensen
Telefon: 77 79 03 36

Kontaktperson inntak førskole: 
Kari Tyldum 77 79 01 86

Kontaktperson inntak skole:
May Brith Aannerud 77 79 05 90

Besøksadresse
Forbundshuset A/S, Storgata 142 / 148
PPT holder til i Forbundshuset A/S,  Storgata 142/ 148, 2 etasje (inngang nord for Fargerike).
Parkeringsplasser

Postadresse
PPT, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø

 
Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -14.00
På telefon: 08.00-15.00

Les mer om Servicetorget

X

Spørreundersøkelse

Vurdering av digitale tjenester

Tromsø kommune vil gi deg bedre og mer tilgjengelige digitale tjenester. Som en del av arbeidet med å bli bedre, gjennomfører vi en undersøkelse. Vi håper du vil sette av noen minutter til å svare på våre spørsmål. På forhånd takk.

Gå til spørreundersøkelsen