Last ned filene under for informasjon om priser og satser på blant annet:

 • Barnehage
 • SFO
 • Kulturskolen
 • Sosiale tjenester
 • Trygghetsalarmer
 • Matombringing
 • Hjemmebaserte tjenester
 • Institusjonsopphold
 • Vaksinasjon
 • Bibliotekgebyr
 • Leie av torg
 • Gravegebyr
 • Gravlundsgebyr
 • Utleiepriser for idretts- og svømmehaller
 • Vann- og avløpsgebyr
 • Gebyrregulativ
 • Seksjonering
 • Kart
 • Oppmåling

Se Remiks sitt nettsted for informasjon om abonnement og priser. Har du øvrige spørsmål, eller trenger hjelp, kontakt Servicetorget på telefon 77 79 00 00.