Prosjektkontoret ledes av Frank Nilsen
Telefon: 909 12 032
E-post: frank.nilsen@tromso.kommune.no

Prosjektkontoret ivaretar Tromsø kommunes byggherrerolle når kommunen er oppfører av bygg til egen virksomhet.  Vår oppgave er å gjennomføre de kommunale byggeprosjektene i h.h.t. politiske vedtak på vegne av kommunens enheter og med brukermedvirkning fra disse. De siste årene har Prosjektkontoret årlig foretatt investeringer for gjennomsnittlig 1.000 mill. kroner.

Prosjektkontorets oppgaver

 • Utredningsarbeid: bistå bestillerenhet i deres arbeid med utarbeiding av arealramme, funksjonsbeskrivelser og kostnadskalkyler slik at det kan fremmes politisk sak til vedtak om bygging. 
 • Gjennomføring av byggeprosjektene med ordinær prosjektledelse for gjennomføring med de funksjonskrav og, areal- og kostnadsrammer som er gitt i politisk vedtak og på en slik måte at både bygg og byggesak er i h.h.t. gjeldende lover og regler. 

Pågående prosjekter

Prosjekt er for tiden inne i følgende prosjekter:
 • Tromsøbadet
 • Tromsø Krematorium
 • Sommerlyst skole
 • Otium bo- og velferdssenter
 • Helsehus Tromsø
 • Normalhall Storelva
 • Trudvang barnehage og barneboliger
 • Ersfjordbotn- og Selnes skole
 • Sommerlyst barneboliger
 • Distriktsbarnehager
 • med flere
Se alle prosjekter.