Kort om RDA-ordningen
Mens det øvrige næringslivet i Nordland og Troms har 5,1 prosent arbeidsgiveravgift, så har byene Bodø og Tromsø 7,9 prosent. Dette har blitt kompensert gjennom at de to fylkeskommunene har fått tilbakeført en sum penger som brukes til utviklingstiltak for Tromsø og regionen Troms, samt Bodø og regionen Nordland. Midlene omtales som: de næringsrettede midlene til regional utvikling, kalt RDA-midler. For Tromsø er RDA-rammen for 2014 fastsatt til 127,2 millioner kroner.

Formålet med RDA-midlene
Målsetningen med RDA-midlene er at de skal bidra til en aktiv og ekstraordinær innsats i utviklingen av Tromsø med omliggende regioner. Tromsø skal bli et attraktivt senter og regionale motor i og for nordområdene for næringsutvikling, kunnskapsutvikling samt samfunnsutvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 
RDA-midlene tildeles i form av støtte til konkrete prosjekter som kan bidra til å oppnå målsetningen over. Lær mer om RDA ordningen ved å gå til deres nettside.