I fase 1 av ByR-prosjektet, som ble avsluttet våren 2015, ble hovedvekten lagt på to forhold:
  • Kunnskapsinnhenting
  • Politisk forankring
Begge disse forholdene ble gjennomført på en veldig god måte. NIBR utarbeidet en rapport (2015:4) som skal fungere som et felles kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet. En kortutgave av denne er publisert som en artikkel i tidsskriftet Plan nr. 2/2015.

Prosjektet ledes av Tromsø kommune. De har prosjektleder og styreleder er byråden med ansvar for næring. I fase 2, som skal foregå i perioden 2015 – 17, skal det fokuseres på strategi og tiltak knyttet til utvalgte tema som kan skape vekst i hele Tromsøregionen.  

Under overskriften Innovasjon og næringsutvikling skulle følgende tema prioriteres:
  • Mat fra sjø og land
  • Opplevelsesnæringer
  • Industrimiljø og næringsklynger
KMD har bevilget kr. 2 460 000 til ByR-prosjektet fram til 2017. Kommunene bidrar med kr. 50 000 hver pluss egeninnsats. Det vil høsten 2015 bli valgt et nytt styre hvor næringslivet kommer sterkere med. Mye av det kontrete utviklingsarbeidet vil foregå i de bredt sammensatte arbeidsgruppene innenfor de tre nevnte temaene.

Prosjektleder Jan Einar Reiersen
jan.einar.reiersen@tromso.kommune.no
Telefon: 77 79 02 62