Satsningsområder

Lese- og skriveopplæring, skolebibliotek, fysisk aktivitet og matematikk.

Skolen er sertifisert som Miljøfyrtårn

Verneombud
Torild Henriksen
torild.henriksen@tromsoskolen.no