Generell informasjon omkring det å reise/oppholde seg i utlandet over kortere eller lengre tid, finner du på Helsenorge sitt nettsted. Her finner du også informasjon som relaterer seg spesielt til arbeidstakere, studenter, au pairs og pensjonister, samt lenker til aktuelle skjemaer og brosjyremateriell.

Reise i EØS-land
Dersom du skal på ferie til Europa, anbefales det at du skaffer deg et Europeisk helstrygdekort. Dette kortet dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits. Med dette kortet vil du ha rett til medisinsk behandling på lik linje med det aktuelle landets egne borgere.

Bestill Europeisk helsetrygdekort.

Andre måter å bestille helsetrygdekort på:

  • Ringe 800 HELSE (800 43 573)

Kortet blir sendt til din adresse i Folkeregisteret. Dersom du er registrert som bosatt i utlandet, kan du ikke bestille helsetrygdkort her. Ta kontakt med HELFO Servicesenter på telefon 815 70 030. Fra utlandet kan du kontakte HELFO på telefon 00 47 33 51 22 80.

Vaksinasjon ved utenlandsreiser

Behovet for vaksinasjon ved utenlandsreiser avhenger av reisemål og den epidemiologiske situasjonen til enhver tid, reisens varighet, type av reise og den reisendes helsetilstand, alder og tidligere vaksinasjonsstatus. Folkehelseinstituttet (FHI) utarbeider og publiserer fortløpende oppdaterte oversikter over hvilke vaksiner det anbefales ved reiser til ulike land. Oversikten er tilgjengelig her.

I Tromsø skjer vaksinering ved Tromsø Vaksinasjonskontor.
Adresse: Fredrik Langes gate 13 (5. etasje i Austad-bygget), 9008 Tromsø
Telefon: 77 79 13 96

På Vaksinasjonskontorets internettsider finner du mer informasjon om åpningstider, timebestilling o.l., og du finner også mange svært nyttige generelle råd om hvordan du bør opptre for å unngå evt. smitte ved opphold i utlandet.

Reiseforsikring

De fleste som skal ut å reise velger å tegne en reiseforsikring, og det anbefales også at man gjør dette. I tillegg til å dekke evt. uforutsette utgifter i forbindelse med sykdom/skader, dekker forsikringen bl.a. også utgifter som følge av tyveri og/eller skader av/på reisegods.

En kort gjennomgang av hva som blir dekket av Folketryden, og hva en må ha reiseforsikring for å få dekket dersom en er på reisefot i utlandet og uhellet er ute, finner du her.

Ytterligere informasjon om reiseforsikringer vil du kunne få ved å kontakte ditt forsikringsselskep eller reisebyrå.