Rus- og psykiatritjenesten har kommunedekkende funksjon og skal gi koordinerte og samordnede tjenester til personer bosatt i Tromsø kommune med psykiske eller rusrelaterte lidelser. Enheten skal med solid kompetanse og fleksibel tilpasning bidra til økt livskvalitet, verdighet og mestring.
 
Aktuelt

Hva skjer innenfor rus og psykisk helse?
Aktivitetskalenderen oppdateres hver måned
Bruker-spør-bruker-undersøkelser Rapport fra opplæringsprosjektet og evalueringsrapporter er nå tilgjengelig på nettsiden til UNN
 

Kontakt oss

Besøksadresse: Grønnegata 83, 9008 Tromsø (Næringsforeningen/ Handelsens hus)
Åpningstid: kl 0800-1545 (sommertid fra 0800-1500)

Postadresse: Rus- og psykiatritjenesten, Postboks 1277, 9263 Tromsø

Broa administrasjon
Adm.konsulent Ida Refsahl Haug
Telefon: 77 79 06 24

Konsulent Inger Mortensen 
Telefon: 77 79 06 94

Førstesekretær Henny Karlsen
Telefon: 77 79 03 30

Enhetsleder Øivind Pedersen 
Telefon: 415 18 437

Kontaktinformasjon ansatte

Støttekontakter
Spørsmål vedrørende støttekontaktordningen rettes til Anne-Lise Pedersen, Tildelingskontoret på e-post eller telefon 77 79 02 76.

Søknader om tjenester

Benytt egensøknaden for oppfølgingstjenester fra Rus- og psykiatritjenesten. 

Søknader om bolig

Benytt følgende søknadskjema for søknader om boliger fra Tromsø kommune. Dette sendes direkte til Boligkontoret, Skippergata 35/39, 9008 Tromsø. 

Brukerråd

Brukerrådet for Rus- og psykiatritjenesten

Fem brukerrepresentanter: Mental helse, Landsforeningen for Pårørende i Psykiatrien (LPP), Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS), Rusmisbrukernes Interesse Organisasjon (RIO) og MARBORG (brukerorganisasjon rusfeltet). To politiske representanter. To representanter fra Rus- og psykiatritjenesten. Enhetsleder fungerer som rådets sekretær.

Brukerrådets funksjon
Rådet skal fungere som et forum mellom ledelsen i Rus- og psykiatritjenesten, politikere og brukere. Brukerrådet har som mål å utveksle informasjon, kunnskap og erfaringer, samt bidra til samarbeid om videreutvikling av Rus- og psykiatritjenesten i kommunen.

Tilkallingsvikarer

Ønsker du å jobbe som tilkallingsvikar hos oss kan du sende en søknad med CV til enhetens ulike avdelinglsedere, informasjon om de ulike avdelingene finnes lengre opp på siden.