Kopi av sakspapirer til møter før 2016 fås ved henvendelse til:
Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen
Telefon: 77 78 80 43
E-post: bhw@k-sek.no