Samefolkets dag i Tromsø

Sosialt samvær, mat og joik inngår i feiringen av Samefolkets dag - Sámi álbmotbeaivi - den 6. februar. Hovedarrangementet er i rådhuset, men Tromsdalen kulturhus, Elverhøy kirke og KulturHuset er også med på å skape hyggelig stemning på festdagen. Samefolkets dag ble første gang feiret for tretten år siden til minne om det første samiske landsmøtet som ble holdt i Trondheim i 1917.
Program i forbindelse med feiring av Samefolkets dag 6. februar 2006 i Tromsø

Lørdag 4. februar
1400 Sirkusgåter, forestilling, Tromsdalen kulturhus
1400 Åpning av utstilling, illustrasjoner til barnebøker, Tromsø Museum
1700 Byhuldrene, Joiketeater og kafé på Tromsdalen kulturhus
2200 konsert med Adjágas, KulturHuset
2300 Samedans, KulturHuset

Søndag 5. februar
1100 Samisk-norsk gudstjeneste, kirkekaffe, Elverhøy kirke
1100-1700 utstilling, illustrasjoner til barnebøker, Tromsø Museum
1300 Sirkusgåter, forestilling, Tromsdalen kulturhus
1350 Reinkappkjøring i Storgata hvis været tillater (kan bli utsatt)

Mandag 6. februar
1500-1800 Hovedmarkering i Rådhuskantina. Samefolkets sang, Ainudans v/Kanako Usawa, Tromsøjoiken, Tale for dagen v/varaordfører Pia Svensgaard, Blandakoret Nordaførr. Sosialt samvær og salg av samisk mat.
1600 Eventyrstund på samisk på biblioteket
1900-2200 Samiske filmer på Fokus kino
0900-1530 utstilling, illustrasjoner til barnebøker, Tromsø Museum

Forøvrig selges det samisk mat hele formiddagen i Rådhusets kantine. Alle er hjertelig velkommen!

Det tas forbehold om endringer i programmet. Annonse kommer i Bladet Tromsø og Nordlys onsdag 1. februar.

Pressekontakter
Arnstein Johnskareng, leder ved Samisk språksenter 776 83965/ 911 67138
Anita Lervoll, leder av Tromsø sameforening 957 63533
Nils I. Hætta, Reinkappkjøring 916 31506

----------------------------------------------------

Markering i Lakselvbukt 6. februar
Samisk språksenter i Ullsfjord markerer Samefolkets dag 6. februar, fra kl. 10-14, i samarbeid med skolene, barnehagen, bo- og servicesenteret, lag og foreninger i Lakselvbukt/Olderbakken. Flaggeheising kl. 10.15 ved Lakselvbukt grendehus, med tale for dagen. Åpent arrangement på Lakselvbukt grendehus med matservering og kulturelle innslag. Alle er hjertelig velkommen!
Les mer


Sámi álbmotbeaivvi prográmma Romssas guovvamánu 6. beaivvi 2006

Lávvardaga guovvamánu 4. b.
1400 Sirkusgåter, čájáhus Sálašvákki kulturviesus
1400 Čájáhus rahpan, mánáidgirjesárgomat, Romssa Museas
1700 Gávpotulddat, Juoiganteáhter ja kaféja Sálašvákki kulturviesus
2200 Adjágas konsearta, KulturHuset
2300 Sámefeasta, KulturHuset

Sotnabeaivvi guovvamánu 5. b.
1100 Sámi-dáru ipmilbálvalus, girkogáffe, Elverhøy girku
1100-1700 Čájáhus, mánáidgirjesárgomat, Romssa Museas
1300 Sirkusgåter, Sálašvákki kulturviessu
1350 Heargegilvvut Storgatas jos lea muohta (sáhttá maŋiduvvot)

Mánnodaga guovvamánu 6. b.
15.00-18.00 Váldodoalut Ráđđeviesus. Sámi álbmotlávlla, Ainudans Kanako Usawa bokte, Romssa luohti, koarra Nordaførr, várresátnejođiheaddji Pia Svensgaard sárdni. Sámi borramuš oastinláhkái.
16.00 Sámegiel máinnasboddu girjerádjosis
19.00-22.00 Sámi filmmat Fokus kinos
0900-1530 Čájáhus, mánáidgirjesárgomat, Romssa Museas

Muđui sáhttá ovdalgaskabeaivvi maid oastit sámi biepmuid Ráđđeviesu kantiinnas. Buohkat bures boahtin!

Prográmma sáhttá rievdat.

Lágideaddjit leat Romssa suohkan, Sámi giellaguovddáš, Romssa kino ja sámesearvvit.

Prográmma ja dieđut beaivvi birra dieđihuvvojit medijaid, pláhkáhiid, interneahta bokte. Álmmuhus Bladet Tromsø ja Nordlys áviissain gaskavahku guovvamánu 1. b.

Ovddasvástideaddjit medijaid ektui
Arnstein Johnskareng, Sámi giellaguovddáš 77683965/91167138
Anita Lervoll, Romssa sámisearvvi jođiheaddji 95763533
Nils I. Hætta, Heargegilvvut 91631506

---------------------------------------------- ---------

Guovvamánu 6. b. doalut Moskaluovttas
Moskavuona Sámi giellaguovddáš, skuvllat, mánáidgárdi, ássiid- ja bálvalusguovddáš, searvvit Moskaluovttas/Olderbakkenis lágidit Sámi álbmotbeaivvi guovvamánu 6.b. dii. 10-14. Levgen dii. 10.15 Moskaluovtta giliviesu šilljus, sárdni. Doalut buohkaid várás Moskaluovtta giliviesus, sámemállásat ja soahtastallan. Buohkat bures boahtin!
Loga eanet

Les også:

Lenker og nedlastbare dokumenter:

shareon print.png Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -15.00
På telefon: 08.00-15.45

Les mer om Servicetorget

X

Vil du hjelpe oss å lage bedre nettsider?

Vi trenger tre minutter av din tid for å vite hva som er viktig for deg.

Klikk her for å bidra