Sansehagene er et nokså nytt faglig og kulturelt tilbud for aldersdemente, og skal benyttes som en åpen forlengelse av innemiljøet. På den måten vil det gi både mer plass for urolige demente å bevege seg på og nye stimuli til alle parter.

Samarbeidet med demensnettverket og den psykogeriatriske kompetanse i kommunen og på UNN vil være viktig for at vi skal bli gode på disse fagområdene.