Telefon: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 00 01
E-post: postmottak@tromso.kommune.no

Vakttelefon 482 59 270
(Ved akutte problemer eller skader på kommunale bygg utenom ordinær arbeidstid)

Postadresse: Tromsø kommune, Postboks 6900 Langnes, Rådhuset, 9299 Tromsø
Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusgata 2, Tromsø

Byggforvaltningen

Leder: Arve Norgård
Telefon: 474 55 015

Byggforvaltningen holder til på Rådhuset. 

Seksjon for drift og forvaltning drifter og vedlikeholder kommunale bygg og boliger på tilsammen ca. 450.000 m² og utfører i tillegg en del mindre prosjekter for å rehabilitere bygg og er den største byggforvalteren i Nord Norge.

Vi benytter Facilit som verktøy for å planlegge, følge opp og dokumentere oppgaver.

Byggdrift

Leder: Tor-Halvar Bakkland
Telefon: 948 05 662

Byggdrift er lokalisert på "Slottet" på Skattøra. 

Den daglige driften og vedlikehold av de kommunale byggene organiseres og ledes av Byggdrift. Teknisk drift ivaretar løpende drift av tekniske installasjoner, og gir faglig støtte til en utebase som består av fagarbeidere og vaktmestere som utfører oppgaver på de ulike byggene.

Seksjon for drift og forvaltning drifter og vedlikeholder kommunale bygg og boliger på tilsammen ca. 450.000 m² og utfører i tillegg en del mindre prosjekter for å rehabilitere bygg og er den største byggforvalteren i Nord Norge.

Vi benytter Facilit som verktøy for å planlegge, følge opp og dokumentere oppgaver.