Navn Adresse Fagleder Telefon
Arkiv- og dokumentsenteret Rådhuset Sissel R. Hansen 904 06 537
Fagopplæring Rådhuset Rune Birkelid 900 65 313
Innkjøp Rådhuset Stig Arve Nordbye 412 12 039
IT-senteret Storgata 74 Frode Seipäjärvi 411 40 092
Kommuneadvokaten Rådhuset Morten Hermansen 411 46 195
Kommunikasjonsavdelingen Rådhuset Pål Jakobsen 957 65 959
Kemneren Hjalmar Johansens
gate 21
Inger Klo 951 63 436
Lønn og sykelønn Rådhuset Siv Jenssen 958 80 811
Personal og organisasjon Rådhuset Anne Grete Jakobsen Hansen 971 10 801
Politisk sekretariat/rådgivning Rådhuset Gry Caroline Dons 924 22 045
Servicetorget Rådhuset Marlene Uvsløkk 950 89 133
Seksjon for drift og forvaltning Rådhuset    
Seksjon for prosjekt og utbygging Rådhuset Øystein Dale 913 32 811
Økonomi Rådhuset Thomas Johansen 901 59 597

E-post: postmottak@tromso.kommune.no

Administrasjonen er organisert i fire avdelinger og tre staber.

Enhetene
Enhetene utgjør kjernevirksomheten i kommunen. En enhet kan bestå av flere tjenestesteder. Enhetslederne har vide fullmakter og et selvstendig økonomiansvar, herunder følger ansvar for drift av tjenestene, ansvar for kvalitet på tjenestene samt et arbeidsgiveransvar i forhold til medarbeiderne. Enhetslederne rapporterer til avdelingsdirektørene innenfor sitt virkeområde. 

Virksomheter med kommunalt eierskap
I tilfeller hvor virksomheten for eksempel må konkurrere med private bedrifter, kan det lønne seg for kommunen å danne et kommunalt foretak eller sitt eget aksjeselskap, og dermed sikre virksomheten likeverdige konkurranseforhold med konkurrentene. Tromsø parkering AS er en egen juridisk enhet og Tromsø Havn KF er kommunens kommunale foretak. Kommunen eier Remiks AS 100 % og har mer enn 40 % eierskap i TromsKraft.

Virksomheter og foretak