Seksjonering og reseksjonering

Seksjonering og reseksjonering

Navn på tjenesten:

Seksjonering

Lovgrunnlag:

Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

Overordnet myndighet:

Byutviklingssjefen

Kontakt:

 • Guri Woll 77 79 01 18
 • Geir-Ulf Johansen 77 79 03 97

Besøksadresse:

Rådhuset, Rådhusgata 2, 9299 Tromsø

Postadresse:

Byutvikling
Rådhuset

9299 Tromsø

Hva gjør kunden:

 • Innhenter kopier av tidligere seksjoneringsdokumenter ved reseksjonering. (Kan bestilles fra Statens kartverk.)
 • Innhenter samtykke fra panthavere (eks. bank) ved reseksjonering (Eventuelt)
 • Fyller ut, underskriver og sender inn begjæring om seksjonering/reseksjonering med nødvendige bilag
 • Betaler faktura som tilsendes etter tinglysing.
 • Stiller opp ved befaring (Eventuelt)

Hva gjør kommunen:

 • Mottar begjæringen og kontrollerer innsendt materiale
 • Gjennomfører befaring (Eventuelt)
 • Vurderer saken i forhold til betingelser i regelverket
 • Besørger tinglysing og registrering
 • Informerer oppdragsgiver om resultatet og sender ut de tinglyste dokumenter

Hvilke krav / forutsetninger stilles:

 • Formelle krav til begjæringen med vedlegg: Bruk av skjema; underskrift; egenerklæring; vedlegg (kart og tegninger) m.m.
 • Materielle krav til seksjonen(e): Godkjent bruk; (bo)standard; innhold (egen inngang, kjøkken, bad, WC); formålstjenlig inndeling m.m.

Gebyr/betaling:

I h.h.t. eierseksjonslovens § 7:

 • 3x Rettsgebyret (uten befaring)
 • 5x Rettsgebyret (med befaring)

I tillegg kommer tinglysingsgebyr som utgjør 1,8 x Rettsgebyret

Leveringstid:

4 uker - evt. etter avtale.

Serviceerklæring:

 

Skjemaer:

Informasjons-materiell:

Nærmere beskrivelse av tjenesten:

Opprettelse (førstegangsseksjonering) og endring (reseksjonering) av seksjoner i bygning. En seksjon er et eget pante- og salgsobjekt til bolig- og/eller næringsformål - som er et alternativ til tradisjonell tomtedeling. Mest anvendelig i bygårder hvor det er leiligheter i flere etasjer, men kan også anvendes for eksempel i rekkehusområder. Tomt og bygning(er) er felleseie, mens den enkelte seksjonseier får eksklusiv bruksrett til sin seksjon.

 

Les også:

Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 08.00-15.45 (08.00-15.00 sommertid)

Servicetorgets oppgaver