Besøksadresse: Killengreensgate 7, Sentrum (Austadbygget, inngang nord)
Postadresse:  Killengreensgate 7, 9008 Tromsø
Telefon: 77 66 60 50
Telefaks: 77 68 73 40

Hjemmeside Sentrum legekontor

Elektronisk kommunikasjon via Besøkslegen

Leger
Kirsti Eliassen
Per Christian Gundersen  (også Tromvik legekontor)
Arne Haugli
Dag Nordvåg  (også Sjursnes legekontor)
Connie Jensen
Svein Jarle Svendsen
Agnete Jørgensen

Mer informasjon: