Telefon: 77 79 00 00
E-post: servicetorget@tromso.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusgata 2
Postadresse: Tromsø kommune, Servicetorget, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø

Enhetsleder Marlene Uvsløkk
Telefon: 950 89 133
E-post: marlene.uvslokk@tromso.kommune.no

Her er en oversikt over ansatte i Servicetorget

Åpningstider

Mandag - fredag kl 10.00-14.00, på telefon 08.00-15.45 (Vintertid: 15. september-14. mai)

Mandag - fredag kl 10.00-14.00, på telefon 08.00-15.00 (Sommertid: 15. mai - 14. september)

Hva kan jeg få hjelp med?

Vi hjelper deg med informasjon om alle kommunale tjenester. Vi gir også veiledning på flere tjenesteområder. Servicetorget har høy kompetanse på kommunens organisasjon og henviser deg til riktig instans hvis tjenesten gis fra andre virksomheter.

Har du et spørsmål? Se gjerne vår oversikt over ofte stilte spørsmål.

Servicetorget gir informasjon om blant annet

 • Bygge- og delesaker
 • Karttjenester
 • Boligtjenester; bostøtte og startlån
 • Omsorgstjenester
 • Barnehage- og skoletjenester
 • Tekniske tjenester, bl.a. renovasjonstjenester
 • Kommunale avgifter
 • Etablererprøven
 • Kunnskapsprøven
 • Kulturtjenester
 • Utleie av videorom/ møterom på plan 1 i Rådhuset
 • Legater og fond

Servicetorget har også søknadsskjemaer til kommunens tjenester. Se også Ofte stilte spørsmål

Servicetorget saksbehandler disse tjenestene

Driftskoordinering
Funksjoner knyttet til generell drift av rådhuset.

 • IT-tjenesten har ansvar for AV-utstyret på rådhuset

Trykkeri og postsentral
Trykkeritjenester for hele kommunebedriften. Postsentral for rådhuset. Lokalisert til plan 1 i rådhuset. 

 • Kent Vegard Evjen 77 79 02 07
 • Magne Andersen 77 79 05 57

Rådhuskantina
Kantine for ansatte på rådhuset. Den er også åpen for publikum.

Vakttjeneste

 • Vekter 906 27 700