Besøksadresse: Skippergata 7 A, Sentrum
Postadresse: Skippergata 7 A, 9008 Tromsø
Telefon: 776 01 717
Telefaks: 776 01 716

Internett: http://skansenlegekontor.no/

Leger
Anton Giæver
Hillary Hop
Pål Severin Båtnes
Camilla Midtbu
Christine Nitter
Eik Kolstrup

Mer informasjon: