Satsningsområder

Skolens fremste satsningsområder er:
  • Vurdering for læring
  • Lærings- og oppvekstmiljøet – gjennom systematisk arbeid med oppfølging av samarbeidet med Atferdssenteret og Olweusprogrammet. 
  • Pedagogisk bruk av uterommet-
  • IKT-arbeid med ulike innfallsvinkler til IKT, bruk av digitale tavler i opplæringen
  • Lese- og skriveutvikling – felles forpliktende systematikk på småskoletrinnet
  • Skolemåltid for 1. - 4. trinn
  • Trafikksikkerhetstiltak i samarbeid med skolens FAU
  • Realfag – kompetansehevingsarbeid på mellomtrinnet