Nettverksmøtene er en viktig møteplass for skolebiblioekarene. Skoletjenesten tar imot innspill og ønsker om tema for møtene. Møtene er også en viktig arena for kontakt og erfaringsutveksling. Det er viktig at møtene prioriteres og sees som del av arbeidet som skolebibliotekar.

Nettverksmøter våren 2017
Skoolebibliotekarene innkalles denne våren til to nettverksmøter på Tromsø bibliotek, undervisningsrom Plan 0:
Mandag 20. februar 13.30 - 15.30
Tema: Revidert strategiplan, skolebibliotekprosjekt og erfaringsutveksling
Mandag 24. april 13.30 - 15.30
Tema: Kildekritikk, digital kompetanse

Hold av dagene, invitasjon og detaljert program kommer i god tid før møtene!

For mer info, ta kontakt med  susanne.baumgartel@tromso.kommune.no

Dokumenter
Se Dokumenter for skoletjenesten (Strategiplan for skolebibliotekutvikling og Samarbeidsavtale mellom skolebibliotek og folkebibliotek) under Sentrale dokumenter.