Nettverksmøtene er en viktig møteplass for skolebiblioekarene. Skoletjenesten tar imot innspill og ønsker om tema for møtene. Møtene er også en viktig arena for kontakt og erfaringsutveksling. Det er viktig at møtene prioriteres og sees som del av arbeidet som skolebibliotekar.

Nettverksmøter høsten 2017
Skoletjenesten i samarbeid med pedagogisk IKT rådgiver Matita Tiller, arrangerer nettverksmøte for skolebibliotekarer
onsdag 27. september 12.30 - 15.30
Høstens første nettverksmøte har biblioteksystemer og praktisk skolebibliotekarbeid som tema.

Program:
12:30 - Oppmøte og litterær lunsj
13.00 - Bibben
13:30 - Emneord
14:00 - 14:15 Pause
14:15 - Praksisfortellinger
15:00 - IKT-plan og skolebibliotek. Hvilken kompetanse kan skolebiblioteket gi?
15:30 - Slutt

Påmelding innen 25. september til  susanne.baumgartel@tromso.kommune.no

Dokumenter
Se Strategiplan for skolebibliotekutvikling og Samarbeidsavtale mellom skolebibliotek og folkebibliotek under Sentrale dokumenter.