Nettverksmøtene er en viktig møteplass for skolebiblioekarene. Skoletjenesten tar imot innspill og ønsker om tema for møtene. Møtene er også en viktig arena for kontakt og erfaringsutveksling. Det er viktig at møtene prioriteres og sees som del av arbeidet som skolebibliotekar.

Nettverksmøte mandag 24. april 2017
Skoletjenesten samarbeider med senter for IKT i utdanningen og arrangerer nettverksmøte i senterets lokarler i Killengreens gate i Tromsø,
mandag 24. april 12.00 - 15.30

Program:
12:00 - Lunsj
12.30 - Nytt fra skoletjenesten
13:00 - Tjenester fra IKT-senteret - presentasjon av ulike tjenester
13:30 - 13:40 Pause
13:40 - MakerSpace - hvilke muligheter kan det gi til fremtidens skolebibliotek?
14:30 - «Søk og kildevurdering» - Introduksjon og oppstart kompetansemodul i IKT-plan
15:30 - Slutt

Deltakerne oppfordres å ta nettbrett eller bærbar PC.

Påmelding innen 20. april til  susanne.baumgartel@tromso.kommune.no

Dokumenter
Se Dokumenter for skoletjenesten (Strategiplan for skolebibliotekutvikling og Samarbeidsavtale mellom skolebibliotek og folkebibliotek) under Sentrale dokumenter.