Nettverksmøtene er en viktig møteplass for skolebiblioekarene. Skoletjenesten tar imot innspill og ønsker om tema for møtene. Møtene er også en viktig arena for kontakt og erfaringsutveksling. Det er viktig at møtene prioriteres og sees som del av arbeidet som skolebibliotekar.

Nettverksmøter vår 2018
mandag  12 februar 13.30 - 15.30
Nettverksmøte for skolebibliotekarer på Sommerlyst ungdomsskole.
Omvinsing på det nye skolebiblioteket, rapport fra studieturen og praktisk bibliotekarbeid er tema.

11. april 2018
Seminar med tema skolebibliotek som pedagogisk ressurs.
For skoleledere, skolebibliotekarer, pedagoger og bibliotekarer.
Sted: Sommerlyst ungdomsskole
Program og informasjon om påmelding kommer.

Mandag 4. juni 13.00 - 15.00
Nettverksmøte for skolebibliotekarer på biblioteket, undervisningsrom
Mer informasjn kommer etter hvert.

Dokumenter
Se Strategiplan for skolebibliotekutvikling og Samarbeidsavtale mellom skolebibliotek og folkebibliotek under Sentrale dokumenter.