Skoleruta viser informasjon om skolestart og ferier for:

  • Skoler
  • SFO
  • Kommunale barnehager

Skoleruta er samordnet med fylkeskommunen og de fleste andre kommunene i Troms. Det betyr blant annet at vinterferien kommer på samme tid, både for grunnskolen og de videregående skolene.

Last ned skoleruta til din mobil eller pc

Skoleruta er også tilgjengelig som delt kalender i Google
 

Skolerute 2016-2017

Skoleruta viser skolestart og ferier for skoler, SFO og kommunale barnehager.
 
Høst 2016 Dato Innhold Skoledager
August 02.08 Oppstart SFO  
  19.08 SFO stengt. Fagdag.  
  22.08 NB! Lunheim SFO stengt (fagdag), ikke stengt 19.08  
  23.08 Skolestart 7
       
September     22
Oktober 06.10 Fridag/fagdag. SFO er åpen. Barnehage er stengt.  
  07.10 Fridag/fagdag. SFO og barnehage er stengt. 19
       
November 21.11 Fridag/fagdag. SFO og barnehage er stengt  
  22.11 Fridag/fagdag. SFO og barnehage er åpen 20
       
Desember 20.12 Siste skoledag før jul  
  21.-23.12 SFO og barnehage er åpen. Merk åpningstid.  
  27.-30.12 SFO og barnehage er åpen. Merk åpningstid. 14
       
    Skoledager høsthalvår 82
 
Vår 2017
     
Januar 02.01 Fridag/fagdag skole. SFO og barnehage er åpen.  
  03.01 Skolestart etter jul 21
       
Februar 27.-28.02 Vinterferie. SFO og barnehage er åpen. 18
       
Mars 01.-03.03 Vinterferie. SFO er åpen alle dager.  
  03.03 Fagdag barnehage. Barnehagen er stengt. 20
       
April 10.-17.04 Påskeferie. SFO åpen 10. og 11.04. Særskilt åpningstid SFO onsdag 12.04. 14
       
Mai 01.05 Off. høytidsdag  
  17.05 Off. høytidsdag  
  25.05 Kr. Himmelfartsdag  
  26.05 Fridag/fagdag. SFO og barnehager er stengt. 19
       
Juni 05.06 2. pinsedag  
  23.06 Siste skoledag  
  30.06 Siste åpningsdag SFO før ferien 16
       
    Skoledager vårhalvår 108
    Skoledager hele året 190
 
 
Fem fagdager barnehage Fem fagdager SFO Alternative fagdager skole
06. – 07. oktober 1. august 18. – 19.august
21. november 19. august 22. august
3. mars 7. oktober 6.- 7. oktober
26. mai 21. november 21. – 22. november
  26. mai 2. januar
    26. mai

Skolerute 2017-2018

Skoleruta viser skolestart og ferier for skoler, SFO og kommunale barnehager.
Høst 2017 Dato Innhold Skoledager
August 22.08 Skolestart 8
September 11.09 Valgdag. Fridag for elevene 20
Oktober 05.- 06.10 Høstferie 20
November 20.11 Fridag for elevene 21
Desember 22.12 Siste skoledag før jul 16
Antall skoledager høst 2017 85
       
Vår 2018 Dato Aktivitet Skoledager
Januar 03.01 Første skoledag etter ferien 21
Februar 26.-28.02 Vinterferie 17
Mars 01.-02.03
26.03-02.04
Vinterferie forts.
Påskeferie
15
April 30.04 Fridag for elevene 19
Mai 01.05 Arbeidernes dag 17
  10.05 Kristi himmelfartsdag
  11.05 Fridag for elevene
  17.05 Grunnlovsdag
  18.05 Fridag for elevene
  21.05 2. pinsedag
Juni 22.06 Siste skoledag 16
Skoledager vår 2018 105
Skoledager hele skoleåret 190
 
SFO  
Første åpningsdag etter sommerferien: Tirsdag 01.08  
Siste åpningsdag før jul: Fredag 22.12  
SFO er åpen fra 08.30 - 14.30 onsdag 27.12, torsdag 28.12 og fredag 29.12.  
Første åpningsdag etter jul: Torsdag 03.01  
SFO er åpen i vinterferien  
SFO er åpen 26.03 - 28.03 i påskeuka.
NB! Redusert åpningstid onsdag 28.03.
 
Siste åpningsdag før sommerferien: Fredag 29. juni  
       
Oversikt fridager og stengte dager i skole, SFO og barnehage
Fridager i skolen SFO Barnehage
Mandag 31.07 (planleggingsdag SFO) Stengt Åpen
Torsdag 17.08 Åpen Åpen
Fredag 18.08 Åpen Åpen
Mandag 21.08 Stengt Åpen
Mandag 11.09 Åpen Åpen
Torsdag 05.10 Åpen Stengt
Fredag 06.10 Stengt Stengt
Mandag 20.11 Åpen Stengt
Tirsdag 02.01 Stengt Stengt
Mandag 30.04 Åpen Åpen
Fredag 11.05 Stengt Stengt
Fredag 18.05 Åpen Åpen
Skolen velger minst seks av disse datoene som planleggingsdag for pedagogisk personale. Planleggings- og fagdager for personalet på stengte dager.

Skolerute 2018-2019

Skoleruta viser skolestart og ferier for skoler, SFO og kommunale barnehager.
Høst 2018 Dato Innhold Skoledager
August 21.08 Skolestart 9
September     20
Oktober 04.- 05.10 Høstferie 21
November 19.11 Fridag for elevene 21
Desember 20.12 Siste skoledag før jul 14
Antall skoledager høst 2018 85
       
Vår 2019 Dato Innhold Skoledager
Januar 03.01 Første skoledag etter ferien 21
Februar 11.02 Fridag for elevene 19
Mars 04.- 08.03 Vinterferie 16
April 15.- 22.04 Påskeferie 16
Mai 01.05 Arbeidernes dag 19
  17.05 Grunnlovsdag
  30.05 Kr. HF dag
  31.05 Fridag for elevene
Juni 10.06 2. pinsedag
  21.06 Siste skoledag 14
Antall skoledager vår 2019 105
Skoledager hele året  190
       
SFO  
Første åpningsdag etter sommerferien: Tirsdag 31. juli  
Siste åpningsdag før jul: Fredag 21.12  
SFO er åpen fra 08.30 - 14.30 torsdag 27.12 og fredag 28.12.  
Første åpningsdag etter jul: Torsdag 03.01  
SFO er åpen i vinterferien  
SFO er åpen 22. - 24. i påskeuka. NB! Redusert åpningstid onsdag 24.04.  
Siste åpningsdag før sommerferien: Fredag 28. juni  
       
Oversikt fridager og stengte dager i skole, SFO og barnehage
Fridager i skolen SFO Barnehage
Mandag 30.07 (Planleggingsdag SFO) Stengt Åpen
Torsdag 16.08 Åpen Åpen
Fredag 17.08 Åpen Åpen
Mandag 20.08 Stengt Åpen
Torsdag 04.10 Åpen Stengt
Fredag 05.10 Stengt Stengt
Mandag 19.11 Åpen Stengt
Onsdag 02.01 Stengt Stengt
Fredag 08.02 Åpen Åpen
Fredag 31.05 Stengt Stengt
Skolen velger minst seks av disse datoene som planleggingsdag for pedagogisk personale. Planleggings- og fagdager for personalet på stengte dager.

Forskrift for ferie og fridager

Forskrift for feride og fridager for skoler og barnehager:
  1. Forskrift om ferie og fridager for skoler og barnehager gir oversikt over ferier og elevfrie dager for elever i grunnskolen og Voksenopplæringa.
  2. Oppstart av SFO og planleggingsdager i barnehagene og SFO fremkommer også av oppsettet.
  3. Skolestart og avslutning av skoleåret kan ikke endres lokalt (på hver enkel skole)
  4. Juleferie, vinterferie og påskeferie kan ikke endres lokalt (på hver enkel skole)
  5. Plassering/endring av enkelte planleggingsdager kan gjøres etter behandling i samarbeidsorganene ved den enkelte skole/ barnehage. Lokale endringsforslag for barneskoler og ungdomsskoler skal, før de vedtas i samarbeidsutvalget, være oversendt avgivende eller mottakende elevskole til uttalelse. Dette for å sikre at foresatte som har barn på begge undervisningstrinn, blir hørt i saken
  6. Eventuelle endringer må skolen informere om til foreldrene og byrådsleder.