Skoleruta viser informasjon om skolestart og ferier for:

  • Skoler
  • SFO
  • Kommunale barnehager

Skoleruta er samordnet med fylkeskommunen og de fleste andre kommunene i Troms. Det betyr blant annet at vinterferien kommer på samme tid, både for grunnskolen og de videregående skolene.

Skolerute 2015-2016

Skoleruta viser skolestart og ferier for skoler, SFO og kommunale barnehager.
Vil du laste ned en digital versjon til din kalender? Se skolerute.no/tromso.
Høst 2015 Dato Innhold Skoledager
August 04.08: Oppstart SFO  
  17.08: Fagdag SFO. SFO stengt.  
  18.08: Skolestart 10
September 14.09: Fridag for elever (Valgdag). SFO åpen. 21
Oktober 01.10: Fridag elever. SFO åpen. Fagdag barnehage. Barnehagen stengt.  
  02.10: Fridag for elever. SFO stengt. Fagdag barnehage. Barnehagen stengt. 20
November 20.11: Fridag for elever. SFO stengt. Fagdag barnehage. Barnehagen stengt. 20
Desember 18.12: Siste skoledag før jul.  
  21.-31.12: Juleferie skole. SFO åpen 21, 22, 23, 28, 29 og 30. Særskilt åpningstid 28. - 30.12. 14
    Sum skoledager høst 2015 85
       
Vår 2016      
Januar 04.01: Oppstart skole og SFO etter juleferien 20
Februar 19.02 Fagdag barnehage. Barnehagen stengt.  
  22.-26.02 Vinterferie skole. SFO åpen. 16
Mars 21.-28.03: Påskeferie. SFO åpen 21, 22 og 23. Særskilt åpningstid 23.03. 17
April 01.-30.04:   21
Mai 05.05: Kristi himmelfartsdag  
  06.05: Fridag for elever. SFO stengt. Fagdag barnehage. Barnehagen stengt.  
  16.05: 2. pinsedag  
  17.05: Grunnlovsdag 18
Juni 17.06: Siste skoledag før sommerferien. 13
Juli 01.07: Siste åpningsdag SFO før sommerferien  
    Sum skoledager våren 2016 105
    Sum skoledager hele skoleåret: 190
 
OBS! Skoleruta er satt opp med forbehold om at det kan oppstå forhold som krever endringer. Se skolenes hjemmesider for mer informasjon.

Alternative fagdager for lærere
Torsdag 13. august
Fredag 14. august
Mandag 17. august
Mandag 14. september (valgdagen)
Torsdag 1. oktober
Fredag 2. oktober
Fredag 20. november
Fredag 6. mai (etter Kristi himmelfartsdag)
 
Skolene velger selv hvilke av disse datoene de seks planleggingsdagene skal legges.
 
Fagdager SFO
Mandag 3. august
Mandag 17. august
Fredag 2. oktober
Fredag 20. november
Fredag 6. mai (etter Kristi himmelfartsdag)
 
SFO skal ha fem planleggingsdager.
 
Fagdager barnehage
Torsdag 1. oktober
Fredag 2. oktober
Fredag 20. november
Fredag 19. februar
Fredag 6. mai (etter Kristi himmelfartsdag)

Skolerute 2016-2017

Skoleruta viser skolestart og ferier for skoler, SFO og kommunale barnehager.
 
Høst 2016 Dato Innhold Skoledager
August 02.08 Oppstart SFO  
  19.08 SFO stengt. Fagdag.  
  23.08 Skolestart 7
       
September     22
       
Oktober 06.10 Fridag/fagdag. SFO er åpen. Barnehage er stengt.  
  07.10 Fridag/fagdag. SFO og barnehage er stengt. 19
       
November 21.11 Fridag/fagdag. SFO og barnehage er stengt  
  22.11 Fridag/fagdag. SFO og barnehage er åpen 20
       
Desember 20.12 Siste skoledag før jul  
  21.-23.12 SFO og barnehage er åpen. Merk åpningstid.  
  27.-30.12 SFO og barnehage er åpen. Merk åpningstid. 14
       
    Skoledager høsthalvår 82
 
Vår 2017
     
Januar 02.01 Fridag/fagdag skole. SFO og barnehage er åpen.  
  03.01 Skolestart etter jul 21
       
Februar 27.-28.02 Vinterferie. SFO og barnehage er åpen. 18
       
Mars 01.-03.03 Vinterferie. SFO er åpen alle dager.  
  03.03 Fagdag barnehage. Barnehagen er stengt. 20
       
April 10.-17.04 Påskeferie. SFO åpen 10. og 11.04. Særskilt åpningstid SFO onsdag 12.04. 14
       
Mai 01.05 Off. høytidsdag  
  17.05 Off. høytidsdag  
  25.05 Kr. Himmelfartsdag  
  26.05 Fridag/fagdag. SFO og barnehager er stengt. 19
       
Juni 05.06 2. pinsedag  
  23.06 Siste skoledag  
  30.06 Siste åpningsdag SFO før ferien 16
       
    Skoledager vårhalvår 108
    Skoledager hele året 190
 
 
Fem fagdager barnehage: Fem fagdager SFO: Alternative fagdager skole:
06. – 07. oktober 1. august 18. – 19.august
21. november 19. august 22. august
3. mars 7. oktober 6.- 7. oktober
26. mai 21. november 21. – 22. november
  26. mai 2. januar
    26. mai

Forskrift for ferie og fridager

Forskrift for feride og fridager for skoler og barnehager:
  1. Forskrift om ferie og fridager for skoler og barnehager gir oversikt over ferier og elevfrie dager for elever i grunnskolen og Voksenopplæringa.
  2. Oppstart av SFO og planleggingsdager i barnehagene og SFO fremkommer også av oppsettet.
  3. Skolestart og avslutning av skoleåret kan ikke endres lokalt (på hver enkel skole)
  4. Juleferie, vinterferie og påskeferie kan ikke endres lokalt (på hver enkel skole)
  5. Plassering/endring av enkelte planleggingsdager kan gjøres etter behandling i samarbeidsorganene ved den enkelte skole/ barnehage. Lokale endringsforslag for barneskoler og ungdomsskoler skal, før de vedtas i samarbeidsutvalget, være oversendt avgivende eller mottakende elevskole til uttalelse. Dette for å sikre at foresatte som har barn på begge undervisningstrinn, blir hørt i saken
  6. Eventuelle endringer må skolen informere om til foreldrene og byrådsleder.