Skolerute og fagdager i barnehagene

Skoleruta viser informasjon om skolestart og ferier for:

  • Skoler
  • SFO
  • Kommunale barnehager

Skoleruta er samordnet med Fylkeskommunen og de fleste andre kommunene i Troms. Det betyr blant annet at vinterferien kommer på samme tid, både for grunnskolen og de videregående skolene.

Skolerute 2015-2016

Skoleruta viser skolestart og ferier for skoler, SFO og kommunale barnehager.
Vil du laste ned en digital versjon til din kalender? Se skolerute.no/tromso.
Høst 2015 Dato Innhold Skoledager
August 04.08: Oppstart SFO  
  17.08: Fagdag SFO. SFO stengt.  
  18.08: Skolestart 10
September 14.09: Fridag for elever (Valgdag). SFO åpen. 21
Oktober 01.10: Fridag elever. SFO åpen. Fagdag barnehage. Barnehagen stengt.  
  02.10: Fridag for elever. SFO stengt. Fagdag barnehage. Barnehagen stengt. 20
November 20.11: Fridag for elever. SFO stengt. Fagdag barnehage. Barnehagen stengt. 20
Desember 18.12: Siste skoledag før jul.  
  21.-31.12: Juleferie skole. SFO åpen 21, 22, 23, 28, 29 og 30. Særskilt åpningstid 28. - 30.12. 14
    Sum skoledager høst 2015 85
       
Vår 2016      
Januar 04.01: Oppstart skole og SFO etter juleferien 20
Februar 19.02 Fagdag barnehage. Barnehagen stengt.  
  22.-26.02 Vinterferie skole. SFO åpen. 16
Mars 21.-28.03: Påskeferie. SFO åpen 21, 22 og 23. Særskilt åpningstid 23.03. 17
April 01.-30.04:   21
Mai 05.05: Kristi himmelfartsdag  
  06.05: Fridag for elever. SFO stengt. Fagdag barnehage. Barnehagen stengt.  
  16.05: 2. pinsedag  
  17.05: Grunnlovsdag 18
Juni 17.06: Siste skoledag før sommerferien. 13
Juli 01.07: Siste åpningsdag SFO før sommerferien  
    Sum skoledager våren 2016 105
    Sum skoledager hele skoleåret: 190
 
OBS! Skoleruta er satt opp med forbehold om at det kan oppstå forhold som krever endringer. Se skolenes hjemmesider for mer informasjon.

Alternative fagdager for lærere
Torsdag 13. august
Fredag 14. august
Mandag 17. august
Mandag 14. september (valgdagen)
Torsdag 1. oktober
Fredag 2. oktober
Fredag 20. november
Fredag 6. mai (etter Kristi himmelfartsdag)
 
Skolene velger selv hvilke av disse datoene de seks planleggingsdagene skal legges.
 
Fagdager SFO
Mandag 3. august
Mandag 17. august
Fredag 2. oktober
Fredag 20. november
Fredag 6. mai (etter Kristi himmelfartsdag)
 
SFO skal ha fem planleggingsdager.
 
Fagdager barnehage
Torsdag 1. oktober
Fredag 2. oktober
Fredag 20. november
Fredag 19. februar
Fredag 6. mai (etter Kristi himmelfartsdag)

 

Forskrift for ferie og fridager

Forskrift for feride og fridager for skoler og barnehager:
  1. Forskrift om ferie og fridager for skoler og barnehager gir oversikt over ferier og elevfrie dager for elever i grunnskolen og Voksenopplæringa.
  2. Oppstart av SFO og planleggingsdager i barnehagene og SFO fremkommer også av oppsettet.
  3. Skolestart og avslutning av skoleåret kan ikke endres lokalt (på hver enkel skole)
  4. Juleferie, vinterferie og påskeferie kan ikke endres lokalt (på hver enkel skole)
  5. Plassering/endring av enkelte planleggingsdager kan gjøres etter behandling i samarbeidsorganene ved den enkelte skole/ barnehage. Lokale endringsforslag for barneskoler og ungdomsskoler skal, før de vedtas i samarbeidsutvalget, være oversendt avgivende eller mottakende elevskole til uttalelse. Dette for å sikre at foresatte som har barn på begge undervisningstrinn, blir hørt i saken
  6. Eventuelle endringer må skolen informere om til foreldrene og byrådsleder.

Les også:

shareon print.png Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -15.00
På telefon: 08.00-15.45

Les mer om Servicetorget

X

Spørreundersøkelse

Vurdering av digitale tjenester

Tromsø kommune vil gi deg bedre og mer tilgjengelige digitale tjenester. Som en del av arbeidet med å bli bedre, gjennomfører vi en undersøkelse. Vi håper du vil sette av noen minutter til å svare på våre spørsmål. På forhånd takk.

Gå til spørreundersøkelsen