Skoleruta viser informasjon om skolestart og ferier for:

  • Skoler
  • SFO
  • Kommunale barnehager

Skoleruta er samordnet med fylkeskommunen og de fleste andre kommunene i Troms. Det betyr blant annet at vinterferien kommer på samme tid, både for grunnskolen og de videregående skolene.

Last ned skoleruta til din mobil eller pc

Skoleruta er også tilgjengelig som delt kalender i Google
 

Skolerute 2016-2017

Skoleruta viser skolestart og ferier for skoler, SFO og kommunale barnehager.
 
Høst 2016 Dato Innhold Skoledager
August 02.08 Oppstart SFO  
  19.08 SFO stengt. Fagdag.  
  22.08 NB! Lunheim SFO stengt (fagdag), ikke stengt 19.08  
  23.08 Skolestart 7
       
September     22
Oktober 06.10 Fridag/fagdag. SFO er åpen. Barnehage er stengt.  
  07.10 Fridag/fagdag. SFO og barnehage er stengt. 19
       
November 21.11 Fridag/fagdag. SFO og barnehage er stengt  
  22.11 Fridag/fagdag. SFO og barnehage er åpen 20
       
Desember 20.12 Siste skoledag før jul  
  21.-23.12 SFO og barnehage er åpen. Merk åpningstid.  
  27.-30.12 SFO og barnehage er åpen. Merk åpningstid. 14
       
    Skoledager høsthalvår 82
 
Vår 2017
     
Januar 02.01 Fridag/fagdag skole. SFO og barnehage er åpen.  
  03.01 Skolestart etter jul 21
       
Februar 27.-28.02 Vinterferie. SFO og barnehage er åpen. 18
       
Mars 01.-03.03 Vinterferie. SFO er åpen alle dager.  
  03.03 Fagdag barnehage. Barnehagen er stengt. 20
       
April 10.-17.04 Påskeferie. SFO åpen 10. og 11.04. Særskilt åpningstid SFO onsdag 12.04. 14
       
Mai 01.05 Off. høytidsdag  
  17.05 Off. høytidsdag  
  25.05 Kr. Himmelfartsdag  
  26.05 Fridag/fagdag. SFO og barnehager er stengt. 19
       
Juni 05.06 2. pinsedag  
  23.06 Siste skoledag  
  30.06 Siste åpningsdag SFO før ferien 16
       
    Skoledager vårhalvår 108
    Skoledager hele året 190
 
 
Fem fagdager barnehage: Fem fagdager SFO: Alternative fagdager skole:
06. – 07. oktober 1. august 18. – 19.august
21. november 19. august 22. august
3. mars 7. oktober 6.- 7. oktober
26. mai 21. november 21. – 22. november
  26. mai 2. januar
    26. mai

Forskrift for ferie og fridager

Forskrift for feride og fridager for skoler og barnehager:
  1. Forskrift om ferie og fridager for skoler og barnehager gir oversikt over ferier og elevfrie dager for elever i grunnskolen og Voksenopplæringa.
  2. Oppstart av SFO og planleggingsdager i barnehagene og SFO fremkommer også av oppsettet.
  3. Skolestart og avslutning av skoleåret kan ikke endres lokalt (på hver enkel skole)
  4. Juleferie, vinterferie og påskeferie kan ikke endres lokalt (på hver enkel skole)
  5. Plassering/endring av enkelte planleggingsdager kan gjøres etter behandling i samarbeidsorganene ved den enkelte skole/ barnehage. Lokale endringsforslag for barneskoler og ungdomsskoler skal, før de vedtas i samarbeidsutvalget, være oversendt avgivende eller mottakende elevskole til uttalelse. Dette for å sikre at foresatte som har barn på begge undervisningstrinn, blir hørt i saken
  6. Eventuelle endringer må skolen informere om til foreldrene og byrådsleder.