Barn født i 2011 skal begynne på skolen i august 2017. Frist for innmelding er 1. desember 2016.
 

Send søknad om innmelding i grunnskolen


Skjema kan også lastes ned, fås ved nærmeste skole eller på Servicetorget i rådhuset. Skjema som fylles ut på papir skal sendes nærmeste skole, selv om man søker på en annen skole.

Send søknad om SFO-plass

Søknadsfrist 1. desember

Lurer du på hvilken skole barnet skal begynne på? Sjekk din adresse 

Utsatt eller framskyndet skolestart

Barn født i 2011 kan få utsette skolestarten når spesielle forhold tilsier det. Barn født før 01.04.2012 kan få skyve fram skolestarten til høsten 2017. Begrunnet søknad sendes skolen eleven sokner til. Skolen vil be PPT om en sakkyndig vurdering før rektor fatter vedtaket.  

Skolefritidsordning (SFO)

Alle som ønsker plass i skolefritidsordningen (SFO) for sine barn må fylle ut et eget skjema innen 1. desember. Mer informasjon om SFO finner du her.

Samisk klasse - Sámeluohkká

Prestvannet skole har klasser som gir opplæring i og på samisk. Barn som skal gå i denne klassen, må meldes inn ved denne skolen. Gi informasjon i merknadsfeltet på innmeldingsskjemaet.
Samiskopplæring i grunnopplæringen

Báhpajávrri skuvlii lea ásahuvvon sámeluohkká, mas lea sihke sámegiela ja sámegielat oahpahus. Dat mánát geat áigot dán luohkkái, galget dieđihuvvot Báhpajávrri skuvlii. Atte dieđuid sisadieđihanskovi mearkkašumit-oasis.
Sámegieloahpahus vuođđooahpahusas