Småjobbsentralen er en arbeidsformidlingssentral i regi av Fritid, Kultur og idrett, som hjelper ungdommer til å få seg et kort arbeidsoppdrag.

Kontakt
Kontakt oss på telefon 991 66 133 eller sender en e-post til
Kontortid hverdager fra kl 1000-1400.
Adresse: Fritid, Utsikten, 9018 Tromsø

Til deg som er jobbsøker/ arbeidstaker

For at vi skal kunne nå deg, må du registrere deg som arbeidstaker på vårt påmeldingsskjema nederst på siden. Alle feltene på påmeldingsskjemaet må fylles ut før du får sendt det til oss. Gi beskjed dersom/når du ikke lengere vil delta. Send oss en sms eller e-post slik at vi kan slette deg.

Ledige småjobber vil bli formidlet per SMS til de som har registrert seg i småjobbsentralen. 

Det er viktig at vi får riktige opplysninger om deg, slik at vi kan nå deg.
Gi beskjed om hvilke arbeidsoppgaver du kan utføre og hvilke område du helst vil arbeid i. Du må være mellom 14 år og 17 år for å kunne registrere deg som arbeidstaker. Vi kan ikke garantere deg arbeid, men vi prøver å få tak i arbeidsgivere fortløpende. Arbeidsoppgavene er alt fra fra rengjøring og maling til , plenklipp, rydding grøftegraving m.m.
Mer informasjon om ungdom i arbeid hos Arbeidstilsynet.no.

Timeslønn
Du kan forvente deg en timeslønn på:
  • kr.   90:  hvis du er mellom 14 og 15 år
  • kr. 100:  hvis du er mellom 15 og 16 år
  • kr. 110:  hvis du er mellom 16 og 17 år

Arbeidsgiver: Har du oppdrag for ungdom?

Har du/ dere et arbeidsoppdrag, stort eller lite så kontakt oss på e-post line.sorensen@tromso.kommune.no eller på telefon på dagtid  991 66 133

Som arbeidsgiver kan du utbetale følgende beløp, uten innrapportering til skatteetaten:
  • Inntil kr 1000 fra arbeidsgiver
  • Inntil kr 4000 for en ideell organisasjon.
  • Inntil kr 8000 hvis jobben er tilknyttet arbeidsgiverens hjem (eks. barnepass, plenklipp, osv.)
 
Timeslønnen til ungdommen(e)
Ungdommen(e) får betalt pr. time etter alderen deres:
  • kr.   90:  hvis de er mellom 14 og 15 år
  • kr. 100:  hvis de er mellom 15 og 16 år
  • kr. 110:  hvis de er mellom 16 og 17 år

Mer informasjon om ungdom, skatt og arbeid finner du på Skatteetaten.no

Som arbeidsgiver er du også forpliktet til å følge arbeidstilsynets lovverk og da spesielt § 3-1, 3-2.
Mer informasjon på arbeidstilsynet.no