Smittevernoverlegen

Smittevernlegen er lokal helsemyndighet etter lov om vern mot smittsomme sykdommer og ellers medisinskfaglige rådgiver for kommunen.

I situasjoner der det har oppstatt situasjoner med smittsomme sykdommer vil smittevernlegen lede arbeidet med håndtering av situasjonen. Smittevernlegen er ansvarlig for utarbeidelse og oppdatering av smittevernplanen i kommunen.

Smittevernlegen skal ellers formidle kunnskap om smittevern til kommunens administrasjon, politikere og befolkningen for øvrig.

Dette området ivaretaes av kommuneoverlegen inntil videre.

Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusgata 2, 9299 Tromsø
Postadresse: Kommuneoverlegen, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø
E-post: trond.brattland@tromso.kommune.no
Telefon: 77 79 00 17/ 992 35 534 

Les også:

Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -15.00
På telefon: 08.00-15.45

Les mer om Servicetorget