Smittevernoverlegen

Glenn Severinsen er smittevernlege i Tromsø kommune. Smittevernlegen er lokal helsemyndighet etter lov om vern mot smittsomme sykdommer og ellers medisinskfaglige rådgiver for kommunen.

I situasjoner der det har oppstatt situasjoner med smittsomme sykdommer vil smittevernlegen lede arbeidet med håndtering av situasjonen. Smittevernlegen er ansvarlig for utarbeidelse og oppdatering av smittevernplanen i kommunen.

Smittevernlegen skal ellers formidle kunnskap om smittevern til kommunens administrasjon, politikere og befolkningen for øvrig.

Glenn Severinsen har vært smittevernoverlege i Tromsø fra 1998. Stillingsstørrelsen er 15 t/uke. Glenn er også fastlege ved Langnes legesenter.

Besøksadresse: Langnes legesenter
Postadresse: Langnes legesenter
Telefon: 776 79 888 / 959 31 088
Telefaks: 776 79 887
E-post: glenn.severinsen@langnes.nhn.no 

Les også:

Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00-15.00
På telefon: 08.00-16.45

Servicetorgets oppgaver