Sør-Tromsøya bydelsråd etablert

Rundt 40 interesserte beboere på Sør-Tromsøya møtte frem på folkemøte på Bjerkaker skole den 9. april for å diskutere opprettelse av bydelsråd. Alle var positive til initiativet og Sør-Tromsøya bydelsråd ble stiftet.

Tidligere leder i Kvaløysletta bydelsråd delte sine erfaringer om arbeidet i et bydelsråd med de fremmøtte. Etter et arbeidsmøte 25. februar mellom bl.a. brukerrådet på Bjerkaker og representanter for velforeningene på Sør-Tromsøya ble det nedsatt et arbeidsutvalg. På folkemøtet presenterte arbeidsutvalget forslag til tre hovedsaker for bydelsrådet; Fagereng skole, trafikkspørsmål og grøntområder. Arbeidsutvalgets forslag til vedtekter for Sør-Tromsøya bydelsråd ble vedtatt med noen justeringer.

Det ble valgt elleve representanter til styre og vara. Styret konstituerer seg selv og fordeler vervene.

Følgende personer ble valgt:

Inger Gunn Sande
Kåre Olav Holm
Inger Johanessen
Line Krane
Reidar Østgård
Ellen K. Dahl
Marie Fangel
Einar Sparboe Lysnes
Elsa Rye Holmboe
Henrik Romsås
Trond Kristiansen

Les også:

shareon print.png Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -15.00
På telefon: 08.00-15.45

Les mer om Servicetorget

X

Spørreundersøkelse

Vurdering av digitale tjenester

Tromsø kommune vil gi deg bedre og mer tilgjengelige digitale tjenester. Som en del av arbeidet med å bli bedre, gjennomfører vi en undersøkelse. Vi håper du vil sette av noen minutter til å svare på våre spørsmål. På forhånd takk.

Gå til spørreundersøkelsen