Tidligere leder i Kvaløysletta bydelsråd delte sine erfaringer om arbeidet i et bydelsråd med de fremmøtte. Etter et arbeidsmøte 25. februar mellom bl.a. brukerrådet på Bjerkaker og representanter for velforeningene på Sør-Tromsøya ble det nedsatt et arbeidsutvalg. På folkemøtet presenterte arbeidsutvalget forslag til tre hovedsaker for bydelsrådet; Fagereng skole, trafikkspørsmål og grøntområder. Arbeidsutvalgets forslag til vedtekter for Sør-Tromsøya bydelsråd ble vedtatt med noen justeringer.

Det ble valgt elleve representanter til styre og vara. Styret konstituerer seg selv og fordeler vervene.

Følgende personer ble valgt:

Inger Gunn Sande
Kåre Olav Holm
Inger Johanessen
Line Krane
Reidar Østgård
Ellen K. Dahl
Marie Fangel
Einar Sparboe Lysnes
Elsa Rye Holmboe
Henrik Romsås
Trond Kristiansen