Telefon: 77 79 08 40
Faks: 77 63 07 93
E-post

Adresse: Lars Thørings veg 28, 9006 Tromsø

Enhetsleder: Eva T. Olsen
Telefon: 900 63 348

Ansatteoversikt

Om Sør-Tromsøya sykehjem

Sør-Tromsøya sykehjem åpnet i 2006, og er Tromsø kommunes nyeste og største sykehjem. Sykehjemmet ligger ca. 2 kilometer fra sentrum, i flotte, naturskjønne omgivelser. Vi har nærhet til mange friluftsaktiviteter som Folkeparken, Telegrafbukta, Tromsø museum. Vi har et godt samarbeid med våre naboer, som er kulturskolen, musikkonservatoriet og flere barnehager.

Sykehjemmet er inndelt i ni bogrupper med 7-12 beboere. To og to bogrupper jobber sammen og ledes av en avdelingsleder. Vi har tre somatiske, to åpne og to skjermede bogrupper for personer med demens. Vi har også to skjermede bogrupper og et dagsenter for yngre personer med demens. Alle skjermede bogrupper er plassert på bakkenivå med utgang til spesielle sansehager, som en forlengelse av bogruppenes indre liv. Sykehjemmet har 82 enerom, samt to isolat. Samtlige rom er utstyrt med seng og nattbord. Vi ønsker at beboerne og pårørende selv kan få mulighet til å innrede rommet, for å hjemliggjøre bofunksjonen i størst mulig grad.

Vi er et moderne og fremtidsrettet sykehjem, med nye teknologiske løsninger for optimal sikkerhet og kvalitet i pleie og omsorg. Vårt hovedfokus er personsentrert omsorg, for å skape gode øyeblikk og en meningsfull hverdag, med respekt og verdighet for den enkelte.

Sykehjemmet er et åpent og aktivt hus, med mange ulike tilbud til både beboere, ansatte og nærmiljø. Vi har en cafe som driftes av ASVO, og er åpen daglig. Her arrangeres det ukentlig sammenkomster med blant annet konserter, allsang og dans.

Av faste aktiviteter har vi blant annet turgruppe, besøk av frelsesarmeen, trimgruppe, litteraturgruppe, skrivegruppe, dansegruppe, besøkshund, sosialt samvær med bingo eller trim, andakt, besøk av losjen og fredagscafe. Vi disponerer også to minibusser, som gjør at vi ofte kan dra på utflukter. Årlig deltar vi på to store arrangementer, eldrefestivalen og hurtigrutetur. Vi er innovativ og prøver stadig ut nye ideer.

Vi kan også tilby trimrom, citybike, spabad, frisør, fotpleier og massør.

Antall plasser: 84
Antall ansatte: 120 årsverk

Søknadsskjema - Tildeling av helsehjelp og sosiale tjenester

Fokusområder

Sør-Tromsøya sykehjem vil fokusere på utvikling av følgende hovedmålområder

  • God kvalitet på pleie og omsorg
  • Verdighet, respekt og trivsel
  • Personsentrert omsorg med den enkeltes ønsker og behov i fokus
  • Hjemliggjøring av bofunksjonen
  • Et godt samarbeid med beboere, pårørende og frivillige
  • Et godt og variert aktivitetstilbud for å skape livskvalitet
  • Gode teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet

Servicebasen

Servicebasen er for ansatte, beboere og pårørende og ligger innenfor hovedinngangen i Fløy B, ved kantina. Her finner du enhetsleder, administrasjon og andre fellesfunksjoner. Servicebasen er åpen alle hverdager fra kl 08.00 til kl 15.45 (sommertid fra kl 08.00 til kl 15.00).

E-post til Servicebasen: postmottak.sts@tromso.kommune.no

Ansatte på servicebasen

C1: Liljekonvall og Tromsøpalmen

Avdelingsleder C1: Mona Agathe Sigurdsen
E-post: mona.sigurdsen@tromso.kommune.no

C1 ligger på bakkeplan med direkte utgang til sansehage, med beplantning og sittegrupper. Tromsøpalmen har "hotelldører" til beboerrom, styrt av beboerens armbånd. 

8758.jpg

Telefon

Liljekonvall
Dagtid: 913 68 070
Natt: 461 97 096

Liljekonvall er en skjermet bogruppe for personer med demens, med ti faste plasser.
 

Tromsøpalmen.jpg

Tromsøpalmen
Dagtid: 948 20 779
Natt: 461 97 096

Tromsøpalmen er en skjermet bogruppe for personer med demens, med ni faste plasser.

C2: Bekkeblom og Blåklokke

Avdelingsleder C2: Gunn Tone Gabrielsen
E-post: gunn.tone.gabrielsen@tromso.kommune.no

C2 ligger på samme plan som hovedinngangen, med lett tilgang til fellesområder og aktiviteter. Begge bogruppene har nydelig utsikt over Tromsøysundet og utgang til egen veranda.

Telefon

bekkeblom_300x225.jpgBekkeblom

Dagtid: 915 46 732
Natt: 913 40 875

Bekkeblom er en åpen bogruppe for personer med demens, med ni faste plasser.
 
Blåklokke

Blåklokke_300x209.jpg

Dagtid: 476 59 912
Natt: 913 40 875

Blåklokke er en åpen bogruppe for personer med demens, med ti faste plasser.

B3: Prestekrage

Avdelingsleder B3: Ingunn Mikkelsen
E-post: ingunn.mikkelsen@tromso.kommune.no

Bilderesultat for prestekrageB3 ligger i 3. etasje med egen stor takterrasse og nydelig utsikt over Tromsøysundet og Fjellheisen.

Telefon
Dagtid: 404 28 114
Natt: 913 13 159

Prestekrage er en somatisk bogruppe med åtte faste plasser, og fire korttids-/avlastningsplasser som er organisert i dobbeltrom. Nattpersonalet for sykehjemmet er organisert under denne bogruppen.

A3: Geitrams og Hvitveis

Bogruppekoordinator Geitrams: Dagmara Pyzara-Gibson
E-post: dagmara.pyzara@tromso.kommune.no

Bogruppekoordinator Hvitveis:  Elena Karlsen
E-post: elena.karlsen@tromso.kommune.no

A3 ligger i 3. etasje med direkte utgang til sansehage med beplantning, sittegrupper og nydelig utsikt mot Fløya og fjellheisen. Hvitveis har "hotelldører" til beboerrom, styrt av beboerens armbånd.

Bilderesultat for geitramsTelefon

Geitrams
Dagtid: 475 03 749
Natt: 913 30 734

Geitrams er en skjermet bogruppe for yngre personer med demens, med syv faste og en rullerende avlastningsplass.

Hvitveis
Hvitveis_300x200.jpgDagtid: 475 07 291
Natt: 913 30 734
Hvitveis er en skjermet bogruppe for yngre personer i sykehjem, med ni faste plasser.

A4: Gullstjerne og Smørblomst

Avdelingsleder A4: Maja Olsen
E-post: maja.olsen@tromso.kommune.no

A4 ligger i 4. etasje med utgang til stor takterrasse og fantastisk utsikt til Tromsøysundet og Fjellheisen.

Bilderesultat for gullstjerneTelefon

Gullstjerne
Dagtid: 475 05 743
Natt: 404 36 454

Gullstjerne er en somatisk bogruppe, med ni faste plasser.

Smørblomst
Smørblomst.jpgDagtid: 475 13 014
Natt: 404 36 454

 Smørblomst er en somatisk bogruppe, med ni faste plasser.

Møteplassen: Dagsenter for yngre personer med demens

Leder Møteplassen: Dagmara Pyzara-Gibson
E-post: dagmara.pyzara@tromso.kommune.no

Møteplassen ligger på samme plan som hovedinngangen. Dette er et dagtilbud for yngre, hjemmeboende personer med demens. Tilbudet baserer seg på sosiale aktiviteter, spaserturer i nærområdet og turer med Møteplassens egen ni-seters bil.

Tilbudet er mandager, onsdager og torsdager fra kl. 09.00 til kl. 14.00. Deltakerne blir kjørt til og fra dagtibudet.