Telefon: 77 79 08 40
Faks: 77 63 07 93
E-post: postmottak.sts@tromso.kommune.no
Adresse: Lars Thørings veg 28, 9006 Tromsø

Enhetsleder: Eva T. Olsen
E-post: eva.t.olsen@tromso.kommune.no
Telefon: 90 06 33 48

Ansatteoversikt

Om Sør-Tromsøya sykehjem

Sykehjemmet er inndelt i bogrupper som ledes av hver sin bogruppekoordinator. Bygget er utformet som tre terrasserte enheter med fire bogrupper i den øverste enheten, en bogruppe, dagsenter, kantine og fellesfunksjoner i den midterste og fire bogrupper i den nederste. De første beboerne flyttet inn 23. januar 2006 og det har vært full drift fra og med 1. september 2007.

Samtlige boligrom er enerom med eget toalett og dusj. Av de samlede 82 rom er to rom bygd som isolat. Fem bogrupper er somatiske og fire er skjermede bogrupper for personer med demens. Bogruppene for personer med demens er alle plassert på bakkenivå med utgang til spesielle sansehager, som er en forlengelse av bogruppenes indre liv.

Musikk-konservatoriet og Kulturskolen som naboer i øst gir også perspektiver på samarbeid om musikk og kultur. Tromsø Museum i sør er et flott sted å kunne ta med seg de eldre på en vandretur for å beskue både faste og nye installasjoner.

Nærheten til Folkeparken og Bukta gir en nydelig friluftsramme som de eldre kan benytte. Det er et arbeid i gang med å se på tilgjengeligheten for eldre og funksjonshemmede til Folkeparken. Det er svært viktig at dette arbeid forseres og gjør parken tilgjengelig for disse brukergruppene. Det ligger således vel tilrette for at eldre på det nye sykehjemmet kan delta mer aktivt i kultur og fritidsliv sammen med ansatte og pårørende, enn tidligere.

Antall plasser: 84
Antall ansatte: 120

Søknadsskjema - Tildeling av helsehjelp og sosiale tjenester

Fokusområder

Sør-Tromsøya sykehjem vil fokusere på utvikling av følgende hovedmålområder

 • God kvalitet på pleie og omsorg
 • Hjemliggjøring av bofunksjonen
 • Samarbeid med bruker, pårørende og frivillige
 • Maksimal deltakelse og stimulering
 • En aktiv kulturholdning
 • Data - et aktivt verktøy
 • Mest og best mulig for pengene

Servicebasen

Servicebasen er for ansatte, beboere og pårørende og ligger innenfor hovedinngangen i Fløy B, ved kantina. Her finner du enhetsleder, administrasjon og andre fellesfunksjoner. Servicebasen er åpen alle hverdager fra kl 08.00 til kl 15.45 (sommertid fra kl 08.00 til kl 15.00)

Ansatte på servicebasen

E-post til Servicebasen: postmottak.sts@tromso.kommune.no

Bekkeblom

bekkeblom_300x225.jpgDagtid: 91 54 67 32
Natt: 91 34 08 75

Bogruppekoordinator: Unni Merete Karlsen

Om Bekkeblom
Bekkeblom er ei demensbogruppe med plass til ni beboere. Bekkeblom ligger i Fløy C, 2. etasje Øst
 
Mål
Vårt mål er å skape et godt samarbeid mellom beboere, pårørende og personalet i bogruppa. Vi ønsker familie og venner velkommen på besøk. På denne måten kan vi skape et trivelig, og individuelt tilbud for alle beboerne på Bekkeblom.

Aktiviteter
Noen avhenger av årstider. På sommeren grilles det, og vi drar på turer i nærmiljøet. På vinteren blir det en del inneaktiviteter. Både i fellesrom på sykehjemmet og inne i bogruppene.
 
Ansatte
Består av en faglig stab av sykepleiere, hjelpepleiere, miljøterapeuter, fagarbeidere og dyktige assistenter.

Blåklokke

Blåklokke_300x209.jpgDagtid: 476 59 912
Natt: 91 34 08 75

Bogruppekoordinator: Unni Merete Karlsen

Om Blåklokke
Blåklokke er ei åpen demens gruppe med plass til ti beboere. Blåklokke ligger i Fløy C, 2. etasje vest. Motto: "Å gi god pleie og omsorg"

Mål

 • Å ivareta beboernes iboende ressurser
 • Gi individuelt tilpasset pleie og omsorg til den enkelte (Individuell plan)
 • Godt samarbeid med pårørende
 • Å få og beholde en stabil og faglig dyktig personalgruppe
 • Et friskt miljø

Aktiviteter

 • Andakt i kantinen hver torsdag kl 11.30
 • Turdager
 • Masse sosialt samvær
 • Avislesning og friske debatter
 • Musikkstunder
 • Lett fysisk aktivitet
 • Spilletid (ludo, kort, yatzy)

Pårørende er en nødvendig og viktig ressurs for både beboerne og de ansatte. Deres deltakelse er positiv for trivselen i bogruppen. Vi er heldige og har en aktiv og engasjert pårørendegruppe.

Ansatte
Består av en faglig stab av sykepleiere, hjelpepleiere, miljøterapeuter, fagarbeidere og dyktige assistenter.

Geitrams

Geitrams_200x300.jpgDagtid: 47 50 37 49
Natt: 91 33 07 34
 

Bogruppekoordinator: Dagmara Pyzara-Gibson

Om Geitrams
Geitrams er en demens bogruppe med plass til syv beboere. Geitrams ligger i Fløy A, 3. etasje Vest.Geitrams er en bogruppe rettet mot demens. Her har vi eldre med depresjon, psykose, forvirringstilstander og mental svikt hvor diagnose og/eller omsorgsnivå er uklart. For oss på Geitrams er et helhetlig omsorgstilbud til de eldre viktig:

- Vi legger vekt på et nært samarbeid med pårørende og primærhelsetjenesten
- Det forutsetter en personalgruppe av dyktige, initiativrike og iderike medarbeidere på alle områder

Mål
Vårt mål er å skape et godt samarbeid mellom beboere, pårørende og personalet ved bogruppa.
Vi håper familiene til beboerne vil komme ofte på besøk. På den måten kan de være med på å skape et trivelig, individuelt og tilpasset botilbud her på Geitrams.
Samarbeid og god kontakt er viktig for å skape en verdifull og trivelig hverdag for alle parter.

Aktiviteter
Hver dag skal være forskjellig. Aktivitetene vil bli lagt opp etter brukernes dagsform.
Vi spiller musikk og piano. Vi ønsker å skape et miljø preget av ro og behag, gode lukter fra en nybakt kake, og nytrukket kaffe.
Vi gleder oss til fine soldager der vi kan benytte oss av sansehagen som er knyttet direkte til bogruppa.

Ansatte
Består av en faglig stab av sykepleiere, hjelpepleiere, miljøterapeuter, fagarbeidere og dyktige assistenter.

Gullstjerne

Gullstjerne_300x200.jpgDagtid: 47 50 57 43
Natt: 40 43 64 54
 

Bogruppekoordinator: Maja Olsen

Om Gullstjerne
Gullstjerne er en bogruppe for somatiske beboere og har ni plasser. Gullstjerne ligger i Fløy A, 4. etasje Vest.

Mål
Vi ønsker at våre beboere og ansatte skal trives og føle seg trygge hos oss. Vi ønsker også å ha et godt samarbeid med pårørende, og har møte med disse hver vår og høst. Her kan alle ta opp saker som berører bogruppen.

Aktiviteter
Vi har et stort kjøkken hvor beboerne trives godt. Her samles vi ofte til sosialt samvær som kaffekos, allsang og avislesing. På godværsdager om sommerens kan beboerne være ute på takverandaen og nyte den fine utsikten vi har fra øverste plan. Med folkeparken og museet som naboer, hender det også at vi tar en tur ut. Det er et ønske fra oss at pårørende er med når vi planlegger aktiviteter for våre beboere. De må også gjerne ta initiativet til aktiviteter.

Ansatte
Består av en faglig stab av sykepleiere, hjelpepleiere, miljøterapeuter, fagarbeidere og dyktige assistenter.

Hvitveis

Hvitveis_300x200.jpgDagtid: 47 50 72 91
Natt: 91 33 07 34
 

Bogruppekoordinator:  Elena Karlsen

Om Hvitveis
Hvitveis er en bogruppe for demente, og har plass til ni beboere. Hvitveis ligger i Fløy A, 3. etasje Øst

Mål
Vårt mål er å gi beboerne en god og omsorgsfull pleie, og at de får god ernæringsrik mat.

Aktiviteter
Vi sitter ofte sammen med beboerne og leser avisa eller spiller diverse spill, hører på musikk eller ser gamle filmer på DVD. Noen av beboerne er med på andre aktiviteter på fredager, og hver torsdag er det andakt. Vi har også bingo på dagavdelingen på tirsdager. Hver tredje onsdag ettermiddag kommer pårørende og har kaffekos med beboerne.

Ansatte
Består av en faglig stab av sykepleiere, hjelpepleiere, miljøterapeuter, fagarbeidere og dyktige assistenter.

Tur til Tromsø Villmarksenter på Kvaløya
Torsdag 27. februar 2008 dro syv beboere og fem hjelpere på tur til Tromsø Villmarkssenter på Kvaløya. Det var et strålende vær med sol fra skyfri himmel. Litt kaldt, men vi hadde kledd oss godt og fikk utlevert både pledd og reinskinn så det ble riktig så behagelig. De aller fleste av oss hadde aldri opplevd å kjøre hundeslede, så forventningene var store og det kriblet nok litt i mange mager. Men da turen var gjennomført og alle var kommet seg inn i lavvoen, var det bare smil å se i alle fjes. Dette hadde vært gøy! I lavvoen ble det servert grønnsakssuppe, og eggelikør eller konjakk å varme seg på for den som ville ha, før turen gikk tilbake til Sør-Tromsøya sykehjem.

Se Nordnytt sitt opptak fra sledeturen!

Liljekonvall

Liljekonvall_200x287.jpgDagtid: 913 68 070
Natt: 46 19 70 96

Bogruppekoordinator: Gunn Tone Gabrielsen

E-post: lilsts@tromso.kommune.no

Om Liljekonvall
Bogruppen Liljekonvall er en skjermet  demensbogruppe med ti beboere. Liljekonvall ligger i fløy C, 1. etasje  og har direkte utgang til en sansehage med en liten tursti, blomster, småbusker og koselige sittegrupper.  På varme sommerdager sitter vi ofte ute med våre solhatter, drikker kaffe og hygger oss.

Bogruppen har en hjemlig atmosfære og alle våre beboere har egne rom med tilhørende bad.  Beboerne innreder selv rommene med private møbler og eiendeler for å sette sitt personlige preg på sitt nye hjem. Sykehjemmet holder seng, nattbord og ytre skjermingsgardin.

Mål
Vi som jobber her er opptatt av at beboere og pårørende opplever å bli møtt med verdighet, respekt og en faglig standard som lever opp til verdighetsgarantien i eldreomsorgen. Omgivelsene skal være trygge og gode, og vårt mål er å gi omsorg som er mest mulig personsentrert.

Aktiviteter
Vi har fokus på at dagene skal oppleves meningsfulle og tilbyr aktiviteter som kan være til glede for både kropp og sinn. Små turer ute og inne, høytlesing i avisa, ordspill, sangstunder og trim er noe av det vi holder på med. Vi ønsker å være innovative og nyskapende og har både Ipad og Wii spill som gjør at vi teknologisk sett har uante muligheter for inspirasjon og ideer.

Ansatte
Vi har en faglig stab bestående av sykepleiere, hjelpepleiere, miljøterapeuter, fagarbeidere og dyktige assistenter.

Prestekrage

prestekrav_175w.jpgDagtid: 40 42 81 14
Natt: 91 31 31 59

Bogruppekoordinator: Ingunn M. Dinesen

Om Prestekrage
Prestekrage ligger i Fløy B, 3. etasje og  er en somatisk bogruppe med åtte faste plasser, og fire kortidsplasser/avlastningsplasser. De fire korttidsplassene er på dobbelrom.

Mål
Å skape en hyggelig, omsorgsfull og aktiv hverdag for beboerne samt ha et åpent og godt samarbeid med pårørende som vi ønsker som en naturlig del av hverdagen.

Aktiviteter
Vi leser aviser, synger og ser på forskjellige DVD-filmer sammen med beboerne.  Vi har en stor takterrasse med fantastisk utsikt der vi griller, steller med blomster og koser oss i sola.  Vi baker også egne brød og kaker samt har SPA dager. Svanestua er en fellesstue som ligger i direkte tilknytning til oss. Her har vi mange typiske, gammeldagse bruksting samt en flott  utsik mot havet. Før jul har vi aktivitetsdager hvor vi baker kaker og lager julekort.  Prøver også å tilpasse ulike turer, om det er kino, tur til dyrepark eller annet så er det meste mulig med litt planlegging. Vi deltar også på husets øvrige fellesaktiviteter.

Ansatte
Består av en faglig stab av sykepleiere, hjelpepleiere, miljøterapeuter, fagarbeidere og dyktige assistenter.

Smørblomst

Smørblomst.jpgDagtid: 47 51 30 14
Natt: 40 43 64 54

Bogruppekoordinator: Maja Olsen

E-post: smorsts@tromso.kommune.no

Om Smørblomst
Er ei somatisk bogruppe, med plass til ni beboere. Smørblomst ligger i Fløy A, 4 etasje Øst.

Mål
Trivsel for alle, både beboere og personalet. Å ta vare på hverandre.

Aktiviteter
Vi ønsker å ha felles aktiviteter, som høytlesning av aviser, turer i bukta. Kanskje dager hvor vi steker kake.

Ansatte
Består av en faglig stab av sykepleiere, hjelpepleiere, miljøterapeuter, fagarbeidere og dyktige assistenter.

Tromsøpalmen

Tromsøpalmen.jpgDagtid: 94 82 07 79
Natt: 46 19 70 96

Bogruppekoordinator: Mona Sigurdsen

Om Tromsøpalmen
Er ei demensbogruppe med ni beboere. Tromsøpalmen ligger i Fløy C, 1. etasje Øst.

Mål
Beboerne skal beholde sin fysiske og psykiske helsetilstand så lenge som mulig. Tromsøpalmen skal være en bogruppe der beboerne trives og føler seg hjemme i tett samspill med pårørende og ansatte.

Aktiviteter
Tromsøpalmen er en bogruppe for demente. Aktivitetene tilpasses beboernes dagsform. Vi benytter oss jevnlig av kulturtilbudene på huset, det være seg konserter, andakt, bingo o.l. Vi har et piano og en gitar på bogruppa. Disse brukes ved "huskonserter" på Tromsøpalmen, og alle som ønsker det må gjerne bruke disse.

Soldager tilbringes i den vakre Sansehagen som bogruppen vår er tilknyttet.

Ansatte
Består av en faglig stab av sykepleiere, hjelpepleiere, miljøterapeuter, fagarbeidere og dyktige assistenter.