Besøksadresse: Mellomvegen 50, Elisabeth-senteret
Postadresse: Mellomvegen 50, 9007 Tromsø
Telefon: 776 61 150
Telefaks: 776 61 151

Internett: www.sorbyen-legesenter.no

Leger
Marit Kalstad
Kyrre Halvorsen
Steinar Robertsen
Lene Togstad
Marte Broks
Lise Figenschou

Mer informasjon: