Besøksadresse: Mellomvegen 50, Elisabeth-senteret
Postadresse: Mellomvegen 50, 9007 Tromsø
Telefon: 776 61 150
Telefaks: 776 61 151

Internett: www.sorbyen-legesenter.no

Mer informasjon: