Solneset barnehage

Fagleder: Tina B. Hole
tina.berntsen.hole@tromso.kommune.no
Adresse: Ringvegen 522, 9017 Tromsø
Telefon: 77 79 15 36

Enhetsleder for Tromsøya Vest barnehager:
Hilde Dahl Djupnes
hilde.dahl.djupnes@tromso.kommune.no
Telefon: 77 79 09 86/ 930 61 122

Basene
Tråleren: (3-6 år) Telefon 77 79 15 37, pedagogisk leder Janne Pettersen
Seilskuta: (0-3 år) Telefon 77 79 15 38, pedagogisk leder Susanne Johnsen
Sjarken: (0-6 år) Telefon 77 79 15 31, pedagogisk leder Vanja Rostadmo
Snekka: (3-6 år) Telefon 77 79 15 32, pedagogisk leder Kjersti Eknes

Åpningstid
7.30 – 16.30

Fagdager 2015/2016
1 og 2.oktober
20.november
19.februar
6.mai

Søk barnehageplass 


Kort om barnehagen
Solneset barnehage er en av Tromsø kommunes nyeste barnehager, og stod ferdig sommeren 2008  med oppstart i august. Barnehagen er en modellbarnehage med fire baser, barnehagen har dette barnehageåret 70 barn. Solneset barnehage ligger flott til med skogen og fjæra som nærmeste nabo. Barn og voksne bruker naturen rundt barnehagen til lek og utforsking.

Åpen dag i barnehagen - 10.februar 2015


Satsingsområder
Barnehagens satningsområde er styrking og videreutvikling av voksenrollen. Vi jobber spesielt mot at de voksne skal være forskende,undrende og støttende sammen med barna, og at de voksne skal være omsorgsfulle og anerkjennende. Barnehagens leveregel er "LYTTE OG SE, RESPEKTERE OG LE". Solneset barnehage har alltid fokus på uteliv og utforskning i natur og nærmiljø.

Barna koser seg uteI forhold til satsningsområde som retter fokus mot styrking av voksenrollen, har vi dette året rettet oppmerksomheten mot barns medvirkning. I tillegg jobber vi aktivt med danning, lek og vennskap,  og dokumentasjon/vurdering. Dette er også hovedpunkter i kvalitetsplan for Tromsø kommunes barnehager.

Overgangen barnehage  - skole
I førskoleklubben jobber de med skoleforberedende aktiviteter innenfor verbalspråk, skriftspråk og regning, samt at basene med førskolebarn har spesielt fokus på selvstendighetstrening.

Vi i Solneset barnehage vil at førskolebarna skal få et spesielt underholdende og spennende år. For å oppnå dette målet får førskolebarna dra på ulike utflukter som "bamsesykehus", "krybbevandring" og turer spesielt tilrettelagt for førskolegruppen. De har også ansvar for Luciamarkeringen og forestilling på nissefest og sommerfest. De har fortrinn dersom vi får tilbud om forestillinger og andre oppsetninger.

I tillegg har Hamna "vennskapsgrupper" på tvers av barnehagene for at barna skal bli kjent med de som de blir å gå i klasse med på Solneset og Hamna skole. Disse treffene består av lek og "bli kjent" aktiviteter i nærmiljøet her i Hamna. Et treff er også viet til sfo og skolebesøk på respektive skoler.

Solneset barnehage ligger tett opp til Solneset skole, vi har derfor mulighet til ofte å få komme på deres forestillinger og arrangementer. Dette gjør at barna er godt kjent med skolen før skolestart. Vi får også muligheten til å komme på Hamna skole sine arrangementer med ujevne mellomrom.

Foreldresamarbeid
Foreldrene er barnehagenpersonalets viktigste samarbeidspartnere, og vi ønsker et nært og åpent samarbeid.
Vi arrangerer ulike aktiviteter som foreldrene blir invitert til for eksempel: Felles arrangementer som høstfest, juletrefest, påskefrokost, sommerfest og foreldrekaffe som er basevis. Vi ber om at foreldrene gir beskjed til barnehagen innen kl 09.00 på morgenen om barnet ikke skal komme i barnehagen.
Vi har også mobiltelefon hvor det er mulig å sende meldinger med beskjed.

 

shareon print.png Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -15.00
På telefon: 08.00-15.45

Les mer om Servicetorget

X

Spørreundersøkelse

Vurdering av digitale tjenester

Tromsø kommune vil gi deg bedre og mer tilgjengelige digitale tjenester. Som en del av arbeidet med å bli bedre, gjennomfører vi en undersøkelse. Vi håper du vil sette av noen minutter til å svare på våre spørsmål. På forhånd takk.

Gå til spørreundersøkelsen