Fokusområde Sør-Tromsøya barnehager

Barns trivsel - voksnes ansvar
Alle barn skal trives, hver dag. De skal ha det godt, finne venner, føle seg verdsatt og kjenne glede. Barna skal få omsorg og trøst  når de trenger det, og støtte til å mestre utfordringer. Vi vil gi gode muligheter for lek og læring, og være en romslig arena hvor alle føler seg verdsatt. Dersom barn ikke trives i barnehagen ønsker vi å få vite om det så raskt som mulig, slik at vi kan iverksette tiltak for å bedre situasjonen.

 

Barnehagens satsningsområder

Våren 2016 startet vi et samarbeid med Nord-Norsk vitensenter om et matematikkprosjekt. Faglærere ved barnehagelærerutdanningen ved UiT og Kompetansesenteret for matematikk er også knyttet til prosjektet.
Nyere forskning viser at romforståelse, og en verbalisering av matematiske begreper og fenomener, er like viktig for barns språkutvikling som det å lese bøker.
Ulike spontane og planlagte matematiske aktiviteter vil gå som en rød tråd gjennom alle tema i løpet av barnehageåret.
 

Samarbeid med foreldre

I Sorgenfri barnehage setter vi barna først. Vår viktigste samarbeidspartner er dere foreldre. Sammen med dere vil vi fokusere på at barns trivsel er voksnes ansvar. 

Vår daglige kontakt ved levering og henting gir oss muligheten til å snakke med dere om små og store hendelser hjemme og i barnehagen. Informasjonen fra dere foreldre er til uvurderlig hjelp i vårt arbeid, og gjør at vi kan forstå og følge opp deres barn på best mulig måte. Dere er alltid velkomne til å be om en samtale dersom dere har behov for dette.

I foreldresamarbeidet inngår oppstartsamtale, tilbud om foreldresamtale to ganger i året, foreldremøte og sosiale sammenkomster.

Bemanning

Bemanningen er slik: En fagleder, seks pedagogiske ledere, en barnehagelærer, 13 barne- og ungdomsarbeidere/ assistenter, og eventuelle støtteressurser ved behov.

Nyttige dokumenter og lenker

Her kan du laste ned våre planer og vedtekter:  Her kan du laste ned vedtekter og planer som angår barnehagene.