Sosialmedisinsk senter (SMS) er et samarbeidsprosjekt mellom flere instanser i Tromsø kommune. Senteret består av tre enheter: Helsetjenesten, Sosialtjenesten og kommunens fysioterpitjeneste innen psykiatri/fengselshelsetjeneste. I tillegg har også Studenthelsestasjonen tilhold ved senteret.

Åpningstider
Mandag - fredag: 9:30 - 14:30
Studenthelsestasjon drop-in:
Onsdag 14:00 - 16:30  

Besøksadresse
Søndre Tollbodgt. 7
(ved Polarmuseet / Skansen)

Postadresse
Søndre Tollbodgt. 7, 9008 Tromsø

Telefon: 77 79 04 00
Telefaks: 77 79 04 01

Direkte telefoner
Helsetjenesten: 77 79 04 00
Sosialtjenesten: 77 79 04 00
Rehabiliteringstjenesten: 77 79 06 79

Studenthelsestasjonen: 77 79 04 00