Losen lavterskelsenter på Sosialmedisinsk senter gir gratis tilbud innenfor rus og psykisk helse til personer fra 18 år.

Lavterskeltjenestens mottak gir tilbud til alle som oppsøker avdelingen, eller som henvises via Tildelingskontoret.

Kontakt oss

AdresseSøndre Tollbodgate 7, 9008 Tromsø
E-post 
Husk å ikke sende personopplysninger i e-posten, ta kontakt direkte med avdelingene på telefon for å bestille timer.
 
Åpningstider
Mandag til fredag fra kl 08.15 – 15.00 etter avtale (sommertid 15.05 – 14.09) og kl. 08.15 – 15.30 (vintertid 15.09-14.05)
 
For timebestilling og mottak av nye brukere som ønsker tilbud innenfor rus og psykisk helse, ta kontakt på telefon 91527690.
Telefontreffetid er mandag 10:00- 12:30 og torsdag 12:30- 15:00.
Telefon besvares kun i telefontreffetiden.
 
Avdelingsleder Beate Ulseth Pettersen 
Telefon: 404 36 489
 

Følg oss gjerne på vår Facebookside

Om tjenestetilbudet

Vi tilbyr samtale og gruppetilbud til personer med utfordringer innenfor psykiske helse, rus og psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet/ skadelig bruk som ønsker endring i eget liv. Vi gir også råd og veiledning til pårørende til brukergruppen.

Dersom du ønsker å gi en bekymringsmelding i forhold til rus og psykisk helse, ta kontakt med oss. Vi vurderer meldinger som kommer inn og gjennomføring av vedtak der det er nødvendig.

Oppfølgingstilbudet skal gis til brukere i hovedforløp 2 og 3, ifølge veileder Sammen om mestring

Med utgangspunkt i den enkeltes behov og forutsetninger gis følgende tilbud:
 • Kartlegging/utredning av psykisk helse og rusbruk.
 • Veiledning av ulike tilbud som gis i kommunen innenfor psykisk helse og rus.
 • Losen lavterskelsenter skal meldes/underrettes ved mistanke om graviditet og samtidig rusmiddelbruk. Vi har et samarbeid med forsterket helsestasjon og vi kan henvise den gravide til behandling.
 • Henvisning til rusbehandling, poliklinisk og institusjon, herunder også legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
 • Samtalebehandling for psykisk helse.
 • Oppfølging av brukere før og under behandlingsopphold i TSB, også LAR.
 • Råd og veiledning i henhold til rusproblematikk, samt rusmestringssamtaler.
 • Utarbeide individuell plan (IP), opprette og koordinere ansvarsgruppen til de som har behov for sammensatte tjenester og som er aktiv hos oss. Det utarbeides behandlings- eller recoveryplan for alle som ønsker bistand fra oss. Vi sender oppsummering til fastlegen etter avsluttet behandling/ oppfølging.
 • Narkotikaprogram med domstolskontroll.
 • Hasjavvenning    

Lavterskel psykologtilbud

Losen lavterkelsenter har et lavterskel psykologtilbud for voksne med rusproblemer og samtidige lette til moderate psykiske lidelser. Alle nye brukere som ønsker tilbud fra psykologen må henvende seg via mottak for timeavtale.

Bo-teamet

Det er opprettet et eget bo-team som skal følge opp mennesker som har fått vedtak om midlertidig bolig via NAV. Bo-teamet er et samarbeid mellom NAV Tromsø, Boligkontoret og Rus- og psykiatritjenesten. De ansatte i bo-teamet er prosjektkoordinator Torgeir Johansen (NAV), boveileder Ragnar Nilsen (Boligkontoret) og miljøterapeut Vera Utby. 

Tilbud om samtalegrupper

Alle gruppetilbudene har fortløpende påmelding. Når du har meldt deg på vil du bli oppringt for en kartleggingssamtale.

Kurs i mestring av sosial angst
Et gruppebasert behandlingstilbud for deg som har angst og uro for å dumme deg ut, bli latterliggjort, avvist eller kritisert når du skal gjøre eller presentere noe sammen med eller foran andre mennesker.

Behandlingstilbudet fokuserer på å forstå og mestre angsten via
 • Å være åpen om sin egen angst
 • Hva sosial angst er
 • Hva som forsterker og opprettholder angsten
 • Kartlegge hva du tenker i angstfylte situasjoner og sammen å vurdere gyldigheten av disse tankene
 • Øvelse i å mestre angstfylte situasjoner
Påmelding eller ønske om mer informasjon - ta kontakt med
Linda K. J. Johannessen, sykepleier psykisk helse, telefon 474 63 383
Jin-Kari Evensen Normann, spesialsykepleier, telefon 907 43 181
 
Alle som melder seg på vil få tilbud om en kartleggingssamtale for å vurdere om dette er et tilbud for deg. I kartleggingssamtalen vil vi informerer mer om behandlingstilbudet. Vi anser det som viktig å skapet et trygt miljø for at du skal kunne arbeide med din sosiale angst. 

Kurs i mestring av belastning (KiB)
Kurs i mestring av belastning er utarbeidet for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv. Her får du lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning. Kurset går over 10 samlinger. 

Påmeldingfrist: fortløpende 
(Du melder deg på ved å fylle ut påmeldingsskjemaet nederst på siden) Egenandel kr 600.
Les hele programmet her (DOC) (PDF

Gruppeledere
Kjell Skoglund, telefon 950 30 904
Tone Sedolfsen, telefon 941 69 841

Kurs i mestring av depresjon (KiD)
Kurs i mestring av depresjon er utarbeidet for personer som har hatt eller har symptomer på depresjon. Her får du lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Kurset går over 10 samlinger. 

Fortløpende påmelding: 
(Du melder deg på ved å fylle ut påmeldingsskjemaet nederst på siden) Egenandel kr 520.
Les hele programmet her (DOC) (PDF

Gruppeledere
Kjell Skoglund, telefon 950 30 904
Tone Sedolfsen, telefon  941 69 841

Kurs i hverdagsmestring
Er du mellom 18 og 30 år, står fast i utfordringer som du ønsker å mestre bedre og vil jobbe med dine mål om endring sammen med andre? Da er kanskje dette noe for deg. 
Det vil bli ukentlige gruppemøter på dagtid, 20 ganger med 1,5 timers varighet.

Tema kan være
 • Det du mestrer bra eller dårlig i hverdagen
 • Utfordringer og valg som du må finne løsning på
 • Problemer knyttet til å være ung og selvstendig
 • Venner og tilhørighet. Hvordan gå veien videre
 • Hva er viktig for meg i livet mitt?
Gruppa vil ha mellom 6-10 deltakere, og to gruppeledere. Det er gjensidig taushetsløfte i gruppen. Det vil si at det som sies i gruppa forblir i gruppa. Dersom dette er noe for deg er det fint om du kan fylle ut påmeldingsskjemaet som du finner nederst på siden. Når du har meldt deg på tar vi kontakt der du får mere informasjon om gruppa og om dette tilbudet er noe for deg. 

Påmeldingsfrist: fortløpende
Du melder deg på ved å fylle ut påmeldingsskjemaet nederst på siden. Kurset er gratis.

Gruppeledere
Kjell Skoglund, telefon 950 30 904
Mari Pedersen, telefon 918 78 053