Kst. stabssjef Anne Grete Hansen
Telefon: 971 10 801
E-post: anne.grete.hansen@tromso.kommune.no

Stab for personal og organisasjon har ansvar for