Stabssjef Oddgeir Albertsen
Telefon: 958 00 890
E-post: oddgeir.albertsen@tromso.kommune.no

Stab for økonomi og utvikling har ansvar for