Hovedmål og satsingsområder

Vårt hovedmål er at alle skal oppleve seg selv som betydningsfulle mennesker, som får omsorg og som  kan gi omsorg, slik at Stakkevollan barnehage blir et trygt og godt sted å være for alle.

Satsingsområder

  • Språkmiljø og språkstimulering i barnehagen
  • Vennskap og tilhørighet
  • Overgang barnehage skole