Satsningsområder

  • Grunnleggende ferdigheter
  • Kompetanse for mangfold

Vedlikeholdsområder:

  • Sosial kompetanse
  • IKT
Verneombud: Kristin Benjaminsen