Kulturstipend for kunstnere og kulturarbeidere

Stipendet kan søkes av aktive kunstnere og kulturarbeidere bosatt i Tromsø kommune, og skal bidra til å stimulere kunstnerisk utvikling og aktivitet. Det kan benyttes til utdanning, kurs, studiereise eller til utøvelse av kunstnerisk virksomhet. Stipendet er i år på 25.000 kr og tildeles av formannskapet.

Stipendet for 2016 vil bli behander i august/september av formannskapet.

Oversikt over tidligere tildelinger
 

Søknadsskjema


Søknadsfrist: 1. september (utsatt fra 1. mai)

Kulturstipend for ungdom

Stipendet skal tildeles ungdom under 20 år som har utmerket seg innen kulturlivet i Tromsø kommune inneværende år. Juryen har satt som premiss at det er like viktig å være inspirerende for andre, slik at det gir ringvirkninger, som at man er flink. Det regnes også som positivt å være nyskapende og kreativ. Stipendet kan tildeles både grupper og enkeltpersoner med tilknytning til Tromso kommune. Stipendet er i år på kr 25 000 og kan fritt brukes til utvikling av kunst- og kulturuttrykket. Ungdom kan ikke selv søke på stipendet – kandidater må foreslås av andre. 

Forslag sendes på e-post til sif@tvibit.net innen 1. november 2015.

Hedersprisen

Hedersprisen skal gis som en spesiell påskjønnelse og anerkjennelse til utøvende kunstnere og kulturarbeidere som gjennom kunstneriske prestasjoner utover det vanlige, har skapt kunstglede og opplevelser for Tromsø kommunes befolkning  samt bidratt til å profilere kommunen. Kandidater vurderes av egen komité.

Oversikt over
tidligere tildelinger

Kulturpris

Tromsø kommune deler hvert år ut en kulturpris til kunstnere, kulturarbeidere eller andre som har utmerket seg i særlig positiv kulturell sammenheng med sin innsats på kulturområdet. Kandidater vurderes av egen komité.

Oversikt over
tidligere tildelinger

Kulturvernpris


 
Prisens historikk, formål og kategorier (DOC) (PDF)

Formålet med kulturvernprisen er å stimulere til tiltak som viderefører vår kulturarv på en positiv måte, og den kan tildeles personer, institusjoner, lag og foreninger. Kommunens kulturvernpris har vært utdelt siden 1986. Kåringen er unntatt offentlighet, og prisen deles ut sammen med de andre kommunale prisene i siste kommunestyremøte i desember.
 
Kandidater vurderes innen følgende kategorier
  1. Bygningsvern og byggeskikk
  2. Kulturlandskap og historiske miljø
  3. Industri- og håndverkstradisjoner
  4. Dokumentasjon og kunnskapsformidling

Idrettspris

Tromsø kommune deler ut en egen idrettspris. Prisen skal gå til idrettsutøvere, foreninger/lag eller personer som har gjort seg bemerket med sin innsats innenfor idretten.

Idrettsprisen ble innstiftet i 2005, og tildeles av kommunestyret. Prisen utdeles av ordføreren i forbindelse med siste kommunestyremøte for året, og i år er datoen onsdag 14. desember.

Forslag til kandidat med begrunnelse sendes til Tromsø idrettsråd, Postboks 12, 9251 Tromsø eller på e-post til tromso.idrettsrad@nif.idrett.no
Kandidatene vurderes av idrettsutvalget. Frist for innsending av forslag er søndag 13. november.

Oversikt over tidligere tildelinger
 
2015 Johann André Forfang
2014 BK Tromsø
2013 Kari Nerdrum Tangen
2012 Silje Theodorsen
2011 Sigurd Rushfeldt
2010 Ivan Tzachev
2009 Ørjan Hansen
2008 Sara Svendsen og Agnetha J. Åsheim
2007 Børge Johansen
2006 Kjell Lorentsen
2005 Ole Martin Årst