Enhetsleder: Grete Ollila
grete.ollila@tromso.kommune.no
Telefon: 77 60 75 52/ 907 92 229
Adresse: Nedre Storvollen 5, 9104 Kvaløya
Telefon: 77 60 75 50
Telefon SFO: 77 60 75 60
storelva.skole@tromso.kommune.no

Hjemmesider
Storelva skole


Kort om skolen
Storelva skole er en kombinert skole med ca 400 elever fordelt fra 1. til 10 trinn. Det er til sammen ca 40 personer som har skolen som sitt arbeidssted. Skolen ligger i bydelen Storelva på Kvaløysletta i Tromsø. Våre nærmeste naboer er Kvaløya videregående skole og Storelvahallen.

Omgivelsene våre er utrolig fine. Med skolen som utgangspunkt er det kort veg til skog og fjell, myr og elv, sjø og fjære. I tillegg har vi nå fått opparbeidet en skoleplass vi er svært stolt av.

Satsningsområder
Lese- og skriveopplæring, IKT, elevmedvirkning og fleksibel organisering og tilrettelegging.