Kemneren setter nå inn ekstra juridiske ressurser på bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

- Vi vil ha økt fokus på å anmelde både selskaper og forbrukere hvor vi avdekker svart arbeid. Vi vil også i større grad enn tidligere vurdere å anmelde forbrukerne for medvirkning til det. Samarbeidet innenfor arbeidskriminalitet med de andre kontrolletatene, åpner opp for at det er enklere å avdekke slik medvirkning enn det tradisjonelt sett har vært, sier kemner Inger Klo (bildet), og oppfordrer:

- Vi ønsker at forbrukere tar kontakt med oss dersom de får mistanke om svart arbeid når de er i kontakt med håndverkere. Husk at den billigste avtalen kan bli den mest dyrekjøpte erfaringen for deg som kjøper bygg- og anleggstjenester. 

33334713010_51232f577c_z.jpg

- Velg de seriøse
Alle samarbeidspartnerne tar ulike grep for å bekjempe a-krim i sommer. Skatteetaten har blant annet opprettet lokale skattepatruljer som gjennomfører veiledningsbesøk og stedlige kontroller ved mistanke om unndragelser. De gjør også forebyggende arbeid, og øker patruljens aktivitet framover.

Til sammen håper aktørene at vi vil se færre useriøse håndverksbedrifter i Tromsø. 
- Det er så mange lovlige og dyktige håndverkere og aktører på markedet, så det er ingen grunn å velge de useriøse, påpeker kemneren. 


Alle kan bidra i bekjempelsen av svart økonomi og arbeidslivkriminalitet. Politiet, Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Kemneren og NAV Kontroll har laget en sjekkliste for hvordan private kan sjekke at firmaet er seriøst: 

 • Ta en grundig bakgrunnssjekk på dem som skal jobbe hos deg
 • Gjør et oppslag i Brønnøysundregistrene, brreg.no
 • Kontakt kemneren
 • Følg huskelisten på handlehvitt.no
 • Få et skriftlig tilbud
 • Skriv alltid kontrakt
 • Betal via bank eller med kort
 • Unngå dørsalg
 • Spør om å få se arbeidstakerne sine HMS-kort

Dette risikerer du ved å hyre inn useriøse aktører:  

 • Du har ingen garanti på det utførte arbeidet og du mister klageretten
 • Du kan få medansvar som for eksempel arbeidsgiver- og erstatningsansvar ved skader og for eventuelle skatte- og avgiftsunndragelser
 • Du kan bli anmeldt og dømt for medvirkning til skatte- og avgiftsunndragelser og svart arbeid
 • Du kan få medansvar for liv og helse