Gravemeldingsskjema, skjema for søknad om graving i Tromsø kommune

Kart til VA-søknad el gravesøknad
Vær oppmerksom på at kartløsningen fungerer for tiden kun i nettleser Internett Explorer. Brukes annen nettleser som standard, høyreklikk på linken, kopier linkadressen og lim inn i adressefeltet til Internet Explorer.

Kumskjema (DOC) (PDF), skjema for kumdata

Søknad_om utslippstillatelse for mindre_avløpsanlegg, tillatelse som kreves ved etablering av slamavskiller. Behandling av utslippssøknad belastes med saksbehandlingsgebyr.