Navn Adresse Leder Telefon
Arkiv- og dokumenttjenesten Rådhuset Sissel R. Hansen 904 06 537
Arbeidsmiljøtjenesten Skippergata 1 C Elisabeth Figenschau 909 28 857
Innkjøp- og fakturatjenesten Rådhuset Helge Hartvigsen 995 30 328
IT-senteret Rådhuset Frode Seipäjärvi 411 40 092
Kommuneadvokaten Rådhuset Morten Hermansen 411 46 195
Legevakta Sykehusvegen 30 Helga Kramvik 928 19 494
Personaltjenesten Rådhuset Siv Jenssen 958 80 811
Tildelingskontoret for omsorgstjenester Skippergata 35–37 Åshild Moen 950 89 166
Utbyggingstjenesten Rådhuset Øystein Dale 913 32 811
Økonomitjenesten Rådhuset Thomas Johansen 901 59 597

E-post: postmottak@tromso.kommune.no

Administrasjonen er organisert i fire avdelinger og tre staber.

Enhetene
Enhetene utgjør kjernevirksomheten i kommunen. En enhet kan bestå av flere tjenestesteder. Enhetslederne har vide fullmakter og et selvstendig økonomiansvar, herunder følger ansvar for drift av tjenestene, ansvar for kvalitet på tjenestene samt et arbeidsgiveransvar i forhold til medarbeiderne. Enhetslederne rapporterer til avdelingsdirektørene innenfor sitt virkeområde. 

Virksomheter med kommunalt eierskap
I tilfeller hvor virksomheten for eksempel må konkurrere med private bedrifter, kan det lønne seg for kommunen å danne et kommunalt foretak eller sitt eget aksjeselskap, og dermed sikre virksomheten likeverdige konkurranseforhold med konkurrentene. Tromsø parkering AS er en egen juridisk enhet og Tromsø Havn KF er kommunens kommunale foretak. Kommunen eier Remiks AS 100 % og har mer enn 40 % eierskap i TromsKraft.

Virksomheter og foretak