Satsingsområder

Barnehagens satsingsområde 2016-17 er Språk og lesing