Satsingsområder

Barnehagens satsingsområde 2016-17 er Språk og lesing

Våre planer

Barnehagens arbeid og fokus bygger på følgende planverk:

Her kan du laste ned vedtekter og planer som angår barnehagene.