Satsingsområder

Barnehagens satsingsområder 2017-2020:
Språk og språkarbeid - fremme barnas kommunikasjon og språklige kompetanse
God helsemessig utvikling - fremme barnas fysiske og psykiske helse

Våre planer

Barnehagens arbeid og fokus bygger på følgende planverk:

Årsplan 2017-18.pdf Her kan du laste ned vedtekter og planer som angår barnehagene.